Bolagsstämmor

2024

Protokoll årsstämma 2024

Protokoll årsstämma 2024

Protokoll från extra bolagsstämma 2024-03-22

Protokoll från extra bolagsstämma 2024-03-22

Årsstämma 2024-04-30

Kallelse
Fullmaktsformulär
Ny bolagsordning
Distit valberedningens förslag 2024
Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB 2024
Presentation av den förslagna nya strelseledamoten, Jonas Rydell
Hållbarhetsrapport
Årsredovisning 2023
Bolagsstyrningsrapport

Extra bolagsstämma 2024-03-22

Rättelse – Kallelse till extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

2023

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2024

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2024

Ärende till bolagsstämma 2024

Ärende till bolagsstämma 2024

Protokoll från årsstämma 2023

Protokoll från årsstämma 2023

Årsstämma 2023-05-15

• Kallelse
• Fullmaktsformulär
• Fullständigt förslag till ändring av bolagsordningen
• Bilaga A – Ny bolagsordning
• Valberedningens förslag
• Valberedningens motivering
• Årsredovisning 2022
• Bolagsstyrningsrapport
• Hållbarhetsrapport

Protokoll från extra bolagsstämma 2023-03-21

Protokoll från extra bolagsstämma 2023-03-21

Extra bolagsstämma 2023-03-21

Kallelse
Styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelseredogörelse
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2021

2022

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2023

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2023

Ärende till bolagstämma 2023

Ärende till bolagsstämma

Protokoll från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma 2022

Årsstämma 2022-04-28

Kallelse
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Fullständigt förslag till emission av teckningsoptioner 2022_2025_1-6
Villkor för teckningsoptioner 2022_2025_1-6
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Fullmaktsformulär
Anmälningsblankett
Bolagsstyrningsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2021
Presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten, Per Kaufmann
Årsredovisning 2021
Ersättningsrapport 2021
Länk till det digitala poströstningsformuläret

2021

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2022

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2022

Ärende till bolagstämma 2022

Ärende till bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma 2021-09-03

Protokoll från extra bolagsstämma 2021-09-03

Extra bolagsstämma 2021-09-03

Kallelse
Styrelsens förslag till beslut om aktieemission
Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner
Fullständiga villkor för teckningsoptioner
• Styrelseredogörelser (dokument ett), dokument två
• Revisorsyttrande (dokument ett), dokument två
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär

Protokoll från Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2021

Årsstämma 2021-04-29

Kallelse
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Principer för valberedningen 2022
Årsredovisning 2020
Bolagsstyrningsrapport 2020
Hållbarhetsrapport 2020
Presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten, Mikael Nilsson
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Ersättningsrapport
Anmälningsblankett
Fullmaktsformulär
Länk till det digitala poströstningsformuläret

Ärende till bolagsstämma

Ärende till bolagsstämma

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2021

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2021

2020

Protokoll från Årsstämma 2020

Protokoll från årsstämma 2020

Årsstämma 2020-04-20

Kallelse till årsstämma 2020
Fullmakt årsstämma 2020
Anmälningsformulär årsstämma 2020
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
Beslut om principer för valberedning
Förslag riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag för incitamentsprogram
Styrelsens förslag och redogörelse beslut om godkännande av närstående transaktioner
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Bolagsstyrningsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2019
Ersättningsrapport 2019
Valberedningens förslag 2020
Valberedningens motivering 2020
Årsredovisning 2019

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2020

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2020

2019

Protokoll från årstämma 2019

Protokoll från årsstämma 2019

Årsstämma 2019-04-25

Kallelse till årsstämma 2019
Förslag ny Bolagsordning
Förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare, punkt 18
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Fullmakt årsstämma 2019
Anmälningsformulär årsstämma 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 21 februari 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 21 februari 2019

Kallelse till extra Bolagsstämma

Kallelse till extra Bolagsstämma
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022
Villkor för teckningsoptioner 2019/2022:1-6 avseende nyteckning av aktier i DistIT AB (publ)
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
Revisors yttrande
Årsredovisning 2017
Anmälan
Fullmakt

2018

Protokoll från årsstämma 2018 DistIT AB

Protokoll från årsstämma 2018 DistIT AB

Årsstämma 2018-04-24

Kallelse till årsstämma 2018
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Fullmakt årsstämma 2018
Anmälningsformulär årsstämma 2018

2017

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018

Pressinfo valberedning 2018

Protokoll från årsstämma 2017 DistIT AB

Protokoll från årsstämma 2017 DistIT AB

Årsstämma 2017-05-03

Kallelse till Årsstämma 2017
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Fullmakt
Anmälningsformulär

2016

Protokoll från extra bolagsstämma 5 september 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 5 september 2016

Extra Bolagsstämma 5 September 2016

Kallelse till extra Bolagsstämma
Fullmakt
Pressinfo-Utdelning och särnotering av Alcadon på Nasdaq First North
Styrelsens förslag till godkännande av beslut om apportemission av aktier
Styrelsens förslag till beslut om extra vinstutdelning
Styrelsens yttrande om vinstutdelningens försvarlighet
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Årsredovisning 2015

Protokoll från årsstämma 2016-04-26

Protokoll från årsstämma 2016 DistIT AB

Årsstämma 2016-04-26

Pressinfo valberedning 2016
Kallelse till Årsstämma 2016
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Fullmakt

2015

Protokoll från årsstämma 2015-04-22

Protokoll från årsstämma 2015 DistIT AB

Årsstämma 2015-04-22

Pressinfo valberedning 2015
Kallelse till Årsstämma 22 April 2015
Förslag till utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
Valberedningens förslag
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Fullmakt

2014

Protokoll från årsstämma 2014-05-08

Protokoll från årsstämma 2014 Deltaco AB

Årsstämma 2014-05-08

Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Agenda
Förslag utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
Valberedningens förslag
Valberedningens motivering
Fullmakt
Kallelse till årsstämma 8 maj 2014

2013

Protokoll från årsstämma 2013-04-29

Protokoll från årsstämma 2013 Deltaco AB

Årsstämma 2013-04-29

Bilaga 1- Röstlängd
Bilaga 2- Agenda
Kallelse till årsstämma i Deltaco AB
Förslag utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4
Valberedningens förslag
Valberedningens motivering
Fullmakt
Information inför årsstämma

2012

Protokoll från årsstämma 2012-05-04

Protokoll från årsstämma 2012 Deltaco AB

Årsstämma 2012-05-04

Kallelse till årsstämma i Deltaco AB, 4 maj 2012
Förslag utdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4
Valberedningens förslag till årsstämman
Valberedningens motivering 2012
Fullmakt
Information inför årsstämma

2011

Extra bolagsstämma 2011-06-10

Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
Bilaga A: Villkor för Deltaco AB konvertibler 2011/2014
Årsredovisning för Deltaco AB 2010
Styrelsens redogörelse enligt ABL 15 kap 8§:3
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse
Fullmaktsformulär

Protokoll från årsstämma 2011-04-01

Protokoll från årsstämma 2011 Deltaco AB