Syfte & affärsidé

DistIT är en väletablerad distributionskoncern inom IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik, nätverk och AV-produkter i Norden. Bolag inom koncernen är nischdistributörer med starka marknadspositioner. Bolagens produkter riktar sig till både konsumenter och företag vars kunder finns inom hemelektronikkedjor, webbhandel, installatörer, teleoperatörer, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och fristående fackhandel. Varje dotterbolag utgör en egen resultatenhet med ansvar för sin valda strategi. Gemensamt för bolagen är en värdeskapande strategi för egna märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. DistIT är en pålitlig affärspartner med hög leveranssäkerhet och servicegrad, garanterad produktkvalitet samt snabba leveranser.

Vår vision är att vara:

”En ledande partner av IT-, teknik- och AV-produkter”