Revisorer

Grant Thornton Sweden AB

Huvudkontor
Besöksadress: Sveavägen 20
Postadress: Box 7623 103 94 Stockholm
Växel: 08-563 700 00

Auktoriserad revisor Therése Utengen på Grant Thornton Sweden AB är huvudansvarig revisor för bolaget fram till årsstämman 2023.