Pressmeddelanden

2022-12-21 16:45
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-10-28 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2022-10-27 15:10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-10-26 09:00
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
2022-09-28 15:00
News
IR
Swedish
Corporate Information
Presentation
2022-08-18 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
2022-05-06 13:30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
2022-04-29 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
2022-04-28 17:00
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
2022-04-28 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
2022-04-14 13:30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
2022-03-30 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
2022-03-28 12:15
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
2022-03-03 16:45
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-02-23 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
2022-02-01 11:45
News
IR
Swedish
Corporate Information
Staff change
2021-10-27 13:15
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
2021-10-22 13:10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Presentation
2021-10-22 08:00
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3

Rapporter

AKTIEÖVERSIKT

 

Senast betalt

Market Cap

Nästa rapport
22 februari
2023
Nettoomsättning
2 524,2 MSEK
2021
Bruttomarginal
21,7%
2021
Rörelsemarginal (EBIT)
3,1%
2021

 

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell