Vår historia

2014
DistIT AB (publ)

Deltaco AB (publ) bytte namn till DistIT AB (publ).

AG Trade UAB (Deltaco Baltic UAB)

SweDeltaco AB expanderade sin verksamhet i Litauen och Lettland genom förvärv av AG Trade UAB. Det förvärvade bolaget bytte namn till Deltaco Baltic UAB senare.

2015
DistIT AB (publ)

DistITs aktier listades på OMX Nasdaq First North Premier.

AURORA

Aurora Group Danmark A/S utses av PROCTER & GAMBLE och DURACELL® som Master Importer av DURACELL® i Norden.

2016
ALCADON (publ)

Alcadon ABuj8ikees aktier delades ut till aktieägarna i DistIT AB. Alcadons aktier togs upp till handel på Nasdaq First North i samband med utdelningen.

NORDIC HOME CULTURE
SweDeltaco AB lanserade nya varumärket Nordic Home Culture™ inom hemelektronik.

2017
SOMINIS

DistIT AB förvärvade Sominis Technology UAB. Sominis är en ledande distributör av tillbehör och reservdelar av IT-produkter i Litauen.

WINTHER

SweDeltaco AB förvärvade Winther Wireless AB som är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom- och utomhusbehov.

SEPTON

DistIT AB förvärvade Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter i Sverige.

2018
DISTIT FASTIGHETER AB

DistIT Fastigheter AB tecknar hyreskontrakt med PostNord Sverige AB.

AURORA & DELTACO

Aurora Group Danmark A/S och SweDeltaco AB påbörjar integration för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten.

SEPTON

Septon Electronic AB förvärvar LydRommet som är en ledande distributör av professionella AV-produkter i Norge och Danmark.

2019
DISTIT FASTIGHETER AB

DistIT AB säljer DistIT Fastigheter AB som ägde fastigheten Genetikern 2 i Tullinge.

DELTACO

SweDeltaco flyttar till ny lokal i Älvsjö.

AURORA & DELTACO

Den tidigare aviserade strategiska översynen av Auroras och SweDeltacos affärsstruktur och organisation slutförs genom sammanslagningen av bolagen.

SEPTON

Septon Electronic AB förvärvar via dotterbolaget LiteNordic AB 60 % av aktierna i Tight Led Scandinavia AB som designar och producerar LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden under varumärket TiGHT.

2020
AURORA & DELTACO

Arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskred och ledde till en ökad försäljning av egna produkter ”EMV”.

En större satsning för att bygga nischade kategorier såsom smarta hem, säkerhet, elbilsinfrastruktur, gaming och ergonomiska och yteffektiva kontor bestående av egna och externa varumärken påbörjades.

2021
EFUEL FÖRVÄRV

DistIT förvärvade EFUEL. Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar. EFUEL (EFUEL.SE) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning.