Vår historia

FIRST NORTH

2011 delades Deltaco AB (publ) ut från Intoi AB (publ) och listades som självständigt bolag på NASDAQ OMX First North.

 

2011

ALCADON

Deltaco AB (publ) förvärvade Alcadon AB som är en svensk distributör av produkter för data och telekommunikation.

 

2012

AURORA

Deltaco AB (publ) förvärvade Aurora Group Danmark A/S som är en ledande distributör av tillbehör inom hemelektronik på den Nordiska marknaden.

 

2013

DIST IT AB (PUBL)

Deltaco AB (publ) bytte namn till DistIT AB (publ).

AG TRADE UAB (DELTACO BALTIC UAB)

SweDeltaco AB expanderade sin verksamhet i Litauen och Lettland genom förvärv av AG Trade UAB. Det förvärvade bolaget bytte senare namn till Deltaco Baltic UAB.

 

2014

DIST IT AB (PUBL)

DistITs aktier listades på OMX Nasdaq First North Premier.

 

2015

ALCADON (PUBL)

Alcadon ABs aktier delades ut till aktieägarna i DistIT AB. Alcadons aktier togs upp till handel på Nasdaq First North i samband med utdelningen.

 

2016

SEPTON

DistIT AB förvärvade Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av ljud, ljus och AV-produkter i Sverige.

 

SOMINIS

DistIT AB förvärvade Sominis Technology UAB. Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av IT-produkter i Litauen.

WINTHER

SweDeltaco AB förvärvade Winther Wireless AB som är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom och utomhusbehov

2017

SEPTON

Septon Electronic AB förvärvar LydRommet som är en ledande distributör av professionella AV-produkter i Norge och Danmark.

 

AURORA OCH DELTACO

Aurora Group Danmark A/S och SweDeltaco AB påbörjar integration för att öka satsningen på egna märkesvaror (EMV) och stärka verksamheten.

2018

SEPTON

Septon Electronic AB förvärvar, via dotterbolaget LiteNordic AB, 60 % av aktierna i Tight Led Scandinavia AB som designar och producerar LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden under varumärket TiGHT.

 

2019

AURORA DELTACO

Arbetet med att utveckla Aurora Deltaco fortskred och ledde till en ökad försäljning av egna märkesvaror ”EMV”. En större satsning för att bygga nischade kategorier såsom smarta hem, säkerhet, laddinfrastruktur för elbilar, gaming och ergonomiska och yteffektiva kontor bestående av egna och externa varumärken påbörjades.

 

2020

EFUEL FÖRVÄRV

DistIT AB förvärvade EFUEL, ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning. Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar.

 

2021

Aurdel

Swedeltaco byter namn till Aurdel Sweden. Sammanslagningen av Aurdel Sweden och Aurora group påbörjades för att bilda det nya segmentet och varumärket Aurdel.

 

SEPTON

Septon Holding AB förvärvade minoritetsandelarna om 15% i LiteNordic AB, som ägs till 100%. Det helägda dotterbolaget Septon Norge Holding AB likvideras för att förenkla bolagsstrukturen.

2022