Hantering av personuppgifter

På DistIT AB (publ) värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

DistIT AB (publ), organisationsnummer 556116-4384, med adress Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom koncernen.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta per e-post: gdpr@distit.se

Ladda ner dokumentet (klicka här)