Styrelse & ledning

 

Klicka här för att se styrelse och ledningens aktuella innehav samt alla insynspersoners transaktioner


 


Styrelse

 

Stefan Charette, ordförande

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016, är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Ltd. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från femton börsstyrelser varav fem som ordförande.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Haldex AB och Catella Fondförvaltning AB samt styrelseledamot I Actic Group AB, Alcadon Group AB, Zalaris AB och Zutec Ltd.
Utbildning: BSc Elektroingenjör, KTH och MSc Mathematical Trading & Finance Cass Business School.
Aktieinnehav i DistIT AB: 13 000 aktier.
Representerar Athanase Industrial Partners II AB, Athanase Industrial Partners Fond II och Athanase Industrial Partners II som sammantaget innehar 2 949 885 aktier i DistIT AB.

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2011, är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OPP Owner AB och Ownpower Projects Europe AB samt styrelseledamot i Alcadon Group AB, Slitevind AB, dLaboratory Sweden AB, CLN Sverige AB , Alted AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav i DistIT AB: 100 092 aktier (eget och via bolag).

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare och VD för Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science bland annat som VD i MTD Morgontidig Distribution i Sverige och Jetpak Sverige samt andra ledande kommersiella befattningar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB och Link Top Holding A/S samt ledamot i Bergman & Beving AB, Green Cargo AB, Probi AB, Stena Trade & Industry AB, Senergia Nordic AB och Scandinavian Insight Consulting AB.
Utbildning: BSc i Biokemi, Köpenhamns universitet och Marknadsekonom IHM.
Aktieinnehav i DistIT AB: 23 900 aktier (eget, närstående och via bolag).

Anders Bladh, ledamot

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den näst största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB och Rimturs AB.
Utbildning: BSc Business Administration and Economics, Uppsala universitet.
Aktieinnehav i DistIT: 167 624 aktier (närstående och via kapitalförsäkring).
Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 550 000 aktier i DistIT AB.

Mikael Nilsson, ledamot

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2021, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat COO och VD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group. Mikael är civilingenjör affärsutveckling och medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Odd Molly Sverige AB
Aktieinnehav i DistIT:

Samtliga styrelseledamöter ansågs av valberedningen inför årsstämman 2021 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Två av ledamöterna inför årsstämman 2021 ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner och Anders Bladh ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

 

Koncernledning

 

ROBERT ROSENZWEIG, VD OCH KONCERNCHEFRobert Rosenzweig

Robert har en utbildning i internationell ekonomi och språk och mer än 25 års erfarenhet av att arbeta internationellt i företag som Alfa Laval, Nobia och Swedish Match. Han har en lång och gedigen internationell erfarenhet av distributionsverksamhet och tillväxt både organiskt och genom förvärv. Närmast kommer han från kontraktstillverkaren Note där han varit operativ chef i åtta år.
Övriga styrelseuppdrag:
Utbildning: International Economics and Languages, Uppsala universitet.
Aktieinnehav i DistIT: 141 687 (eget och närstående)
Antal optioner i DistIT AB: 370 077

Philip Gunnarsson, CFO Philip Gunnarsson

Philip Gunnarsson, född 1987, har en masterexamen inom finans från Imperial College London, kandidatexamen inom företagsekonomi samt nationalekonomi från Uppsala Universitet och utförda studier vid Singapore Management University. Närmast kommer Philip från en investerarroll på Athanase Industrial Partner och dessförinnan lång erfarenhet av M&A och företagsfinansiering från Citigroup i London och Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT AB: 46 719 (eget och via bolag)
Antal optioner i DistIT AB: 41 205