Styrelse & ledning


Styrelse

 

Anders Bladh, ordförande

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.
Utbildning: BSc Business Administration and Economics, Uppsala universitet.
Aktieinnehav i DistIT: 301 440 aktier (närstående, via ISK och via kapitalförsäkring).
Representerar Ribbskottet AB som innehar 3 100 000 aktier i DistIT AB.

Per Kaufmann, ledamot och VD

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i ett eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt liv arbetat inom detaljhandel i Europa, bl.a. som MD för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland, VD för franska köksföretaget Hygena samt VD för den franska varuhuskedjan Le Printemps och VD för den franska Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Recycling AB.
Utbildning: Civilekonom med Internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg och en MBA från INSEAD.
Aktieinnehav i DistIT AB: 60 000 aktier

Jonas Rydell, ledamot

Jonas Rydell, född 1972, oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, Attica Exploration AS, Jonas Rydell AB samt styrelseordförande i Tempest Security.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav i DistIT AB:
Representerar Athanase Industrial Partners II AB, Athanase Industrial Partners Fond II och Athanase Industrial Partners II som sammantaget innehar 5 999 770 aktier i DistIT AB.

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare och VD för Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science bland annat som VD i MTD Morgontidig Distribution i Sverige och Jetpak Sverige samt andra ledande kommersiella befattningar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB och Link Top Holding A/S samt ledamot i Bergman & Beving AB, Green Cargo AB, Probi AB, Stena Trade & Industry AB, Senergia Nordic AB och Scandinavian Insight Consulting AB.
Utbildning: BSc i Biokemi, Köpenhamns universitet och Marknadsekonom IHM.
Aktieinnehav i DistIT AB: 47 400 aktier (eget, närstående och via bolag).

Mikael Nilsson, ledamot

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2021, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat COO och VD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group. Mikael är civilingenjör affärsutveckling och medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT:

Samtliga styrelseledamöter ansågs av valberedningen inför årsstämman 2021 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Två av ledamöterna inför årsstämman 2021 ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner och Anders Bladh ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

 

Koncernledning

 

Per Kaufmann, VD och KoncernchefPer Kaufmann

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i ett eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt liv arbetat inom detaljhandel i Europa, bl.a. som MD för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland, VD för franska köksföretaget Hygena samt VD för den franska varuhuskedjan Le Printemps och VD för den franska Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Utbildning: Civilekonom med Internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg och en MBA från INSEAD.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Recycling AB.
Aktieinnehav i DistIT AB: 60 000 aktier

Tomas Fällman, CFO Tomas Fällman

Tomas Fällman, född 1965, började arbeta på DistIT 2022 och har på kort tid bidragit med sin långa erfarenhet från internationella företag. Han kommer närmast från en roll som Head of group business control på NOTE (publ) och har tidigare arbetat som revisor hos Ernst & Young samt som ekonomichef och controller inom Tetra Pak och BP group.
Utbildning: Bsc Finance and accounting.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT AB: 90 000 aktier
Antal optioner i DistIT AB:

Martin Gutberg, vVDMartin Gutberg

Martin Gutberg, född 1976, började arbeta inom DistIT gruppen 2018 och har lång erfarenhet av att bygga värde genom förändringsledning. Han kommer närmast från rollen som VD för Aurdel och har även bland annat arbetat som VD för NOTE Norrtelje AB.
Utbildning: Master of Science in Engineering (Civilingenjör), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT AB: 45 900 aktier (eget och närstående)
Antal optioner i DistIT AB: