Styrelse & ledning

 

Klicka här för att se styrelse och ledningens aktuella innehav samt alla insynspersoners transaktioner

 


Styrelse

 

Stefan Charette, ordförande

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016, är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Ltd. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från femton börsstyrelser varav fyra som ordförande.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Haldex AB samt styrelseledamot I Actic Group AB, Alcadon Group AB och Zutec AB.
Utbildning: BSc Elektroingenjör, KTH och MSc Mathematical Trading & Finance Cass Business School.
Aktieinnehav i DistIT AB: 13 000 aktier.
Representerar Athanase Industrial Partners II AB, Athanase Industrial Partners Fond II och Athanase Industrial Partners II som sammantaget innehar 2 949 885 aktier i DistIT AB.

PER KAUFMANN, ledamot

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i ett eget konsultbolag. Per har under större delen av sitt liv arbetat inom detaljhandel i Europa, bl.a. som MD för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland, VD för franska köksföretaget Hygena samt VD för den franska varuhuskedjan Le Printemps och VD för den franska Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Recycling AB.
Utbildning: Civilekonom med Internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg och en MBA från INSEAD.
Aktieinnehav i DistIT AB: 10 000 aktier

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare och VD för Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science bland annat som VD i MTD Morgontidig Distribution i Sverige och Jetpak Sverige samt andra ledande kommersiella befattningar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB och Link Top Holding A/S samt ledamot i Bergman & Beving AB, Green Cargo AB, Probi AB, Stena Trade & Industry AB, Senergia Nordic AB och Scandinavian Insight Consulting AB.
Utbildning: BSc i Biokemi, Köpenhamns universitet och Marknadsekonom IHM.
Aktieinnehav i DistIT AB: 23 900 aktier (eget, närstående och via bolag).

Anders Bladh, ledamot

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.
Utbildning: BSc Business Administration and Economics, Uppsala universitet.
Aktieinnehav i DistIT: 146 184 aktier (närstående, via ISK och via kapitalförsäkring).
Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 550 000 aktier i DistIT AB.

Mikael Nilsson, ledamot

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2021, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat COO och VD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group. Mikael är civilingenjör affärsutveckling och medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT:

Samtliga styrelseledamöter ansågs av valberedningen inför årsstämman 2021 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Två av ledamöterna inför årsstämman 2021 ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner och Anders Bladh ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

 

Koncernledning

 

ROBERT ROSENZWEIG, VD OCH KONCERNCHEFRobert Rosenzweig

Robert har en utbildning i internationell ekonomi och språk och mer än 25 års erfarenhet av att arbeta internationellt i företag som Alfa Laval, Nobia och Swedish Match. Han har en lång och gedigen internationell erfarenhet av distributionsverksamhet och tillväxt både organiskt och genom förvärv. Närmast kommer han från kontraktstillverkaren Note där han varit operativ chef i åtta år.
Övriga styrelseuppdrag:
Utbildning: International Economics and Languages, Uppsala universitet.
Aktieinnehav i DistIT: 254 652 (eget och närstående)
Antal optioner i DistIT AB: 70 077

Tomas Fällman, CFO Tomas Fällman

Tomas Fällman, född 1965, har lång erfarenhet av att arbeta i internationella företag. Tomas kommer närmast från en roll som Head of group business control på NOTE (publ) och har tidigare arbetat som revisor hos Ernst & Young och som ekonomichef och controller inom Tetra Pak och BP group.
Utbildning: Bsc Finance and accounting.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav i DistIT AB: 20 000 aktier
Antal optioner i DistIT AB: