Kalender

Kommande finansiella händelser

 

FINANSIELL KALENDER

Extra bolagsstämma, 3 september 2021

Delårsrapport januari – september 2021, 22 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021, 23 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022, 28 april 2022

Årsstämma 2022, Stockholm, 28 april 2022