Kalender

Kommande finansiella händelser

 

Finansiell Kalender 2021

Bokslutskommuniké 2020, 23 februari 2021

Delårsrapport januari – mars 2021, 29 april 2021

Årsstämman äger rum i Stockholm 29 april 2021

Halvårsrapport januari – juni 2021, 18 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021, 22 oktober 2021