Kalender

Kommande finansiella händelser

 

Finansiell Kalender 2020

Delårsrapport januari – september 2020, 23 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020, 23 februari 2021

Delårsrapport januari – mars 2021, 22 april 2021

Årsstämman äger rum i Stockholm 22 april 2021