Kalender

Kommande finansiella händelser

 

FINANSIELL KALENDER

• 26 mars 2024: Årsredovisning 2023

• 30 april 2024: Delårsrapport januari-mars 2024

• 30 april 2024: Årsstämma 2024, hålls i Stockholm

• 15 augusti 2024: Delårsrapport januari-juni 2024

• 29 oktober 2024: Delårsrapport januari-oktober 2024