Kalender

Kommande finansiella händelser

 

FINANSIELL KALENDER

• 22 februari 2023: Bokslutskommuniké 2022

• 27 april 2023: Delårsrapport januari – mars 2023

• 27 april 2023: Årsstämman 2023 hålls i Stockholm

• 18 augusti 2023: Delårsrapport januari – juni 2023

• 27 oktober 2023: Delårsrapport januari – september 2023