Varför investera i DistIT?

Marknaden för IT-tillbehör har växt stadigt och kommer fortsatt att gynnas av pågående megatrender såsom digitalisering, 5G, gaming, elbilar, smart home, smart cities och övervakning.

DistIT verkar inom de mest relevanta produktområdena, och är som distributör oberoende av vilka tekniker som kommer att driva marknaden i framtiden.

DistIT har en värdeskapande strategi för egna märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

DistIT är en pålitlig affärspartner med hög kvalité, och snabba leveranser.

DistIT har en effektiv organisation där kontinuerliga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten.

DistIT har en uttalad tillväxtstrategi med extern korsförsäljning mellan dotterbolag, exportmöjligheter och en aktiv förvärvsagenda.