Varför investera i DistIT?

Strukturell tillväxt från digitalisering – en av de stora megatrenderna som formar vår framtid

Bred tillgång till kundkanaler möjliggör skalbarhet och effektiv ”go-to-market” för bolagets produktkategorier

Framgångsrik strategi för egna varumärken

Pålitlig affärspartner skapar en tydlig plats i värdekedjan

Uppgraderade och välinvesterade bolagsledningar med ständiga förbättringar som en del av kulturen

Accelererad export- och förvärvsstrategi

Koncernkarta height=

 

 

 

 

 

 

 

STABILITET | FLEXIBILITET | UTVECKLING

 

STRUKTURELL TILLVÄXT FRÅN DIGITALISERING – EN AV DE STORA MEGATRENDERNA SOM FORMAR VÅR FRAMTID

Nya teknologiska genombrott är en av de fem megatrender(1) som kommer att forma vår framtid de närmsta åren. Digitaliseringen som sker genom nya teknologier förändrar hur vi arbetar och lever våra liv.

DistITs affär har en tydlig roll i digitaliseringen och har en gynnsam position när ny innovativ teknik skapar tillväxt inom flera underliggande trender som:

• 5G och ’Internet of Things’, antalet uppkopplade enheter förväntas öka från dagens 30 miljarder till 75 miljarder år 2025(2)

• Gaming-sektorn utvecklas med nya teknologier såsom VR och AR, och E-sport tar upp en allt större roll i mångas liv, då antalet spelare ökade med 5,3 procent mellan 2019 och 2020, vilket innebär att det nu finns ca 2,7 miljarder spelare världen över(3)

• Den kraftigt ökande konsumtionen av strömmad video ställer högre krav på nätverkens kapacitet för att skapa fängslande upplevelser, till exempel beräknas internetvideo stå för 82 % av all internettrafik år 2022, samtidigt kommer VR/AR-trafik att öka 12X(4)

• ITs förändringstakt inom företag är snabbare än någonsin och det som förut sågs som specialistkompetens är idag ett hygienkrav

Koncernkarta height=

1) ISFE/Newzoo Global Games Market Report, 2020
2) McKinsey, www.mckinsey.com, ”McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a global plunge in EV sales”, 2020
3) Berg Insight, www.berginsight.com,”Smart Homes and Home Automation”, februari 2021
4) Kantar Sifo/Tele2, 2020

BRED TILLGÅNG TILL KUNDKANALER MÖJLIGGÖR SKALBARHET OCH EFFEKTIV ”GO-TO-MARKET” FÖR BOLAGETS PRODUKTKATEGORIER

DistITs erbjudande med nischade produktkategorier av egna varumärken (EMV) och externa varumärken samt tillgång till ledande kunder genom både fysiska och digitala kanaler skapar en attraktiv marknadsposition.
Koncernkarta height=

Alla logotyper och varumärken är exempel och ej heltäckande. ~30 000 artikelnummer levereras till ~6000 aktiva företagskunder och direkt till konsument i Norden, Baltikum och övriga Europa.

FRAMGÅNGSRIK STRATEGI FÖR EGNA VARUMÄRKEN

EMV är ett strategiskt viktigt område för DistIT och återfinns i olika utsträckning av erbjudandet hos Aurora, Deltaco och Septon. Genom väletablerade processer för sourcing och skapandet av kommersiellt starka koncept, kan DistIT erbjuda sina kunder unika och lönsamma produkter till attraktiva marknadspriser. Erbjudandet inom EMV har dessutom testats på exportmarknader och är redo att exporteras utanför Norden och Baltikum i ännu högre takt.

PRODUKTUTVECKLING OCH KVALITET
EMV-organisationen inom DistIT arbetar kontinuerligt med att identifiera och skapa nya, eller förbättra befintliga, produkter, koncept och varumärken i linje med vad marknaden efterfrågar. Egen produktutveckling på komponentnivå är viktigt för att differentiera sig mot övriga konkurrenter eller kunders egna EMV-projekt. Fokus i produktutvecklingsprocessen är enkelhet samt att produkten eller konceptet ska tillgodose slutkundens behov och dess förväntningar på funktion, pris och kvalitet. DistIT arbetar med en konsoliderad leverantörsbas, som ger en ökad köpkraft, färre antal kontaktytor och förbättrad logistik, vilket sammantaget ökar effektiviteten i processen. Färre och noggrant utvalda leverantörer säkerställer en hög volym, hög servicegrad, förbättrad och förenklad kvalitetskontroll samt lägre inköpspriser. Utöver produkten, tas allt från förpackningsdesign, manualer på olika språk, konceptunderlag samt marknadsföringsmaterial fram internt, vilket ger god kostnadskontroll och styrning i de olika projekten.

Under 2020 har DistIT tagit en ökad höjd i valet av produkter och tjänster, bland annat har en produktserie med SMART HOME produkter och integrerad mjukvara framgångsrikt lanserats på marknaden. Vidare har den interna kvalitetskontrollen stärkts genom ett förbättrat testlabb i Älvsjö med en högteknologisk XRF scanner införskaffad för att kontrollera kvaliteten på inkommande produkter och förstärka kvalitetsarbetet.

Målbilden för produktvecklingen är att vara nyskapande och arbeta fram unika, testvinnande produkter med god design och attraktiva förpackningar, för att skapa exklusivitet på de marknader där DistIT verkar. Kontinuerlig trendspaning är en avgörande del i uppdraget för att snabbt kunna lansera nya produkter och koncept på marknaden. Ambitionen är att lansera en ny EMV-produkt på marknaden senast sex månader efter taget beslut.

ESG-ANSVAR
Miljö, hållbarhet och styrning är ständigt i fokus inom arbetet med egna varumärken.
För att värna om miljön och tillgodose vad kunderna efterfrågar har EMV-organisationen utvecklat förpackningar som är miljömärkta med FSC (Forest Stewardship Council) samt har en design som är i linje med vad kunderna efterfrågar. Målet är att minimera plastmaterial i både förpackningar och som förpackningsmaterial. Vidare har DistIT stärkt hållbarheten i leverantörsledet, då den konsoliderade leverantörsbasen gör det möjligt att samarbeta med utvalda certifierade leverantörer som kan säkerställa en hållbar produktion med goda arbetsförhållanden i fabrikerna. Med färre leverantörer inom EMV har DistIT även stärkt styrningen i varuförsörjningen, då det innebär ökad både spårbarhet och kontroll av produktflödet och kvalitetsarbetet.

MARKNADSFÖRING
En viktig del av DistITs arbete med EMV är att bygga starka varumärken som kunderna efterfrågar. Genom att kontinuerligt arbeta med relevant marknadsföring både i fysiska och digitala kanaler, accelereras produkt-, koncept och varumärkeskännedomen bland kunder och konsumenter. Under 2020 har marknadsorganisationen stärkts med ett nytt ledarskap och kompetens inom digital marknadsföring. Det har resulterat i att ett flertal framgångsrika projekt, bland annat inom konceptet Gaming där Deltaco Gaming har varit samarbetspartner för onlineturneringar och varumärket L33T Gaming har blivit officiell sponsor av ett professionellt lag inom Esport.

Försäljningsutveckling height=

EMV-PROFIL
DistIT har idag flera egna varumärken inom olika produktkategorier, som riktar sig både mot företag och konsument. Varumärkesstrategin är att ha nedan profilering med fokus på volym, kvalitet, megatrender och bäst-i-test.

Koncernkarta height=

VOLYM
Produkter och varumärken till bra pris som ingår i volymsegmentet.

KVALITET
Kvalitet är en viktig del av produktutvecklingsarbetet för att stärka kundernas pris- och kvalitetsuppfattning.

MEGATRENDER
Produkter, koncept och varumärken som är i linje med megatrender i samhället.

BÄST-I-TEST
Varumärken som vinner legitimitet genom att bli klassade som bäst-i-test enligt relevanta medier.

Fokuskategorier
Fokuskategorier height=

NYA EMV – KONCEPT
Under 2020 lanserade DistIT fem nya koncept som alla togs emot väl på marknaden.

EMVKoncept height=

KONCEPTEN INOM EMV ÄR I LINJE MED RÅDANDE MARKNADSTRENDER
En accelererad digitalisering och ett ökat fokus på hållbarhet är tydliga exempel på trender som präglar DistITs marknader. En viktig del av strategin är att utveckla EMV-koncept som möter den efterfrågan som drivs av pågående megatrender i samhället.

koncept-1 height=

PÅLITLIG AFFÄRSPARTNER SKAPAR EN TYDLIG PLATS I VÄRDEKEDJAN

Koncernkarta height=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) BlackRock, www.blackrock.com, ”Megatrends research study”, 2019
6)Statista, Internet of Things (IoT) Connected Devices Installed Base Worldwide from 2015 to 2025
7)Newzoo Global Games Market Report, 2020
8)Cisco, ”2020 Global Networking Trends Report”,

UPPGRADERADE OCH VÄLINVESTERADE BOLAGSLEDNINGAR MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR SOM EN DEL AV KULTUREN

Ledningsgrupp2 height=

 

ACCELERERAD EXPORT- OCH FÖRVÄRVSSTRATEGI

EXPANSION PÅ MARKNADER UTANFÖR NORDEN OCH BALTIKUM

• Produktsortimentet inom egna varumärken (EMV) är kompatibelt för export i Europa
• Utökat fokus på export genom rekrytering av nyckelkompetenser
• Momentum i exportförsäljning under 2020 med ~30 MSEK i försäljning

AKTIV FÖRVÄRVSAGENDA MED FOKUS PÅ NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA

• Förvärv är en naturlig utveckling av den utökade exportstrategin och lokala aktörer utvärderas kontinuerligt
• Förvärvsstrategi som fokuseras runt ett par segment:
Distribution – access till nya marknader Produkt – addera varumärken till EMV-portföljen
• Finansiell ställning som möjliggör förvärv