Varför investera i DistIT?

6 SKÄL ATT INVESTERA I DISTIT

1

Strukturell tillväxt inom megatrender

Strukturell tillväxt från trender så som digitalisering, gaming, elbilar, smarta hem och hemkontor

2

Portföljbolag med låg affärsrisk och begränsat investeringsbehov

Begränsade strukturella investeringsbehov i portföljbolag då produktion, lagerhållning och logistik sker genom tredje part samt att slutkund nås genom kunders butiksnätverk eller ett portföljbolags webbshop.

3

Framgångsrik utveckling av egna märkesvaror

EMV är ett strategiskt viktigt område för DistIT. Genom väletablerade processer för sourcing och skapandet av kommersiellt starka koncept, kan DistIT erbjuda sina kunder unika och lönsamma produkter till attraktiva marknadspriser som är i linje med megatrender i samhället.

4

Export och geografisk expansion

Produktsortimentet inom EMV är kompatibelt för export i Europa. Momentum i exportförsäljning under 2021 med ~50 MSEK i försäljning.

5

Strategiskt och aktivt fokus inom hållbarhet

Koncernen har en aktiv styrning kring hållbarhet på en strategisk och taktisk nivå, där kunderna är i fokus vilket också skapar en komparativ konkurrensfördel för gruppens bolag.

6

Aktiv förvärvsstrategi med fokus på synergier

Nya bolag ska förstärka koncernens erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Med en synergiplattform i DistIT Services finns samordningseffekter inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring.

Strukturell tillväxt inom megatrender

Strukturella trender så som digitalisering, gaming, elbilar, smarta hem och hemkontor möjliggör utveckling av egna märkesvaror (EMV).


ÅRKlicka för att förstora

Portföljbolag med låg affärsrisk och begränsat investeringsbehov

Begränsade strukturella investeringsbehov i portföljbolag då produktion, lagerhållning och logistik sker genom tredje part samt att slutkund nås genom kunders
butiksnätverk eller ett portföljbolags webbshop


ÅRKlicka för att förstora

sid-18-ÅR

Framgångsrik utveckling av egna märkesvaror (EMV)

DistIT har idag flera egna märkesvaror (EMV) inom olika produktkategorier, som riktar sig både mot företag och konsument. Varumärkesstrategin har fokus på volym, kvalitet, megatrender och bäst-i-test

Deltaco-brand-logoDELTACOs vision är att erbjuda prisvärda produkter med hög kvalitet och funktionalitet inom de senaste globala megatrenderna. Inom DELTACO varumärket erbjuds olika koncept med fokus på kontor, smarta hem, laddning av elektronik, mobiltillbehör samt elbilsladdning.
Deltaco-Gaming-LogoDELTACO GAMING erbjuder ett prisvärt alternativ till dyr professionell E-sportutrustning. Sortimentet består bland annat av headsets, tangentbord, möss, musmattor, stolar, bord, kablar, konsoltillbehör och mycket mer!
LEET-LogoVårt uppdrag är: att vara förstahandsvalet för de gamers som helt enkelt vill bli bäst. Allt började med en serie innovativa spelstolar och idag erbjuder L33T ett bredare utbud av gaming produkter för den mer erfarna och professionella spelaren!
Streetz-brand-logoSTREETZ riktar sig mot en yngre publik och erbjuder ett brett sortiment av coola och prisvärda audio produkter hörlurar, headsets och högtalare för laptops, surfplattor och smartphones. STREETZ gör det både roligt och enkelt att lyssna på din favoritmusik eller podd var du än i världen befinner dig.
EFUEL-LogoSom preferred partner och distributör till norska Easee ser EFUEL till att omställningen till ett mer hållbart bilägande skyndas på. Med marknadens bästa laddbox och en brett nätverk av installatörer kan EFUEL tillgodose hela Sverige med den bästa lösningen för elbilsladdning hemma, på jobbet och längs vägen.
Nordic-Home-LogoNORDIC HOME är ett varumärke som erbjuder prisvärda och funktionella säsongsprodukter inom klimat och belysning året runt. Som t ex fläktar och portabla AC:s på sommaren samt värmefläktar och ljusslingor för inne- och utomhusbruk på hösten och vinter.
Nordic-Quality-logoNORDIC QUALITY är sedan 20 år tillbaka en ledande leverantör av hushållsprodukter och tillbehör till hushållsmaskiner på den nordiska marknaden. Produktutbudet består av allt från städartiklar, slangar, termometrar till tillbehör för disk-, tvättmaskiner och torktumlare,
QNECT-LogoQnect erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter med hög prestanda inom kablage, med fokus på audio, video och nätverkskablar samt rengöringsprodukter för kontors- och hemmabruk.
Panzer-LogoPANZER erbjuder optimalt skydd till skärmen på din surfplatta, smartphone eller smartwatch. Alltid till de senaste modellerna, med perfekt passform och ytbehandling och teknik som motverkar fingeravtryck och bakterier.
Essentials-logoEssentials erbjuder ett brett utbud av tillbehör för laptops, surfplattor och smartphones. Oavsett om du behöver ladda din enhet i bilen, ha en extra laddare hemma eller extra ström när du reser erbjuder Essentials den utrustning du behöver. Produkter från Essentials är utvecklade och tillverkade med fokus på kvalitet och design
Gadget-Monster-LogoGADGETMONSTER erbjuder ett brett sortiment av roliga och praktiska vardagsuppfinningar som t ex coola spel, radiostyrda leksaker, termosflaska med inbyggd termometer, USB kylskåp för läsk och snus samt mycket mer!
Tight-LogoTIGHT AV erbjuder kostnadseffektiva AV-produkter med den senaste tekniken som är utvecklade utifrån kundernas och marknadens behov. Utbudet består av en blandning av grundläggande AV-produkter och nya innovativa specialprodukter riktade mot det växande B2B-segmentet

Export och geografisk expansion av våra egna märkesvaror

Exporten av våra egna märkesvaror (EMV) till marknader utanför Norden och Baltikum har haft ett starkt momentum med en tillväxt om ~62% under 2021 till ~50 MSEK. Produkter inom gaming, smarta hem, mobility och tillbehör står för den största ökningen.


ÅRKlicka för att förstora

Hållbarhet i fokus

Under hösten 2021 rekryterades Mikael Salo som hållbarhetschef till DistIT-koncernen. I slutet på 2021 påbörjade DistIT arbetet med en ny hållbarhetsstrategi efter att under senhösten och vintern genomfört en nulägesanalys och varit i dialoger med medarbetare, kunder, leverantörer och investerare. Den nya hållbarhetsstrategin föreslås omfatta bland annat;

1. Marknadsomställning och kunddialog
Hållbarhet och digitalisering är två megatrender som omformar världen. Ett dedikerat fokus på transformationskrafterna och kundernas behov ger oss förutsättningar för positiv påverkan, och för att driva hållbar tillväxt. En dialog ska genomföras under 2022 med respektive företags viktigaste kunder. Resultatet av dialogen ska vägleda varje DistIT-företags individuella hållbarhetsmål och prioriteringar. 2022 blir året med hållbarhetsmål för DistIT-koncernens företag. Under året kommer ett flertal hållbarhetsutbildningar att hållas för såväl samtliga anställda i som nyckelpersoner för att höja kompetens och kunskapsnivån inom hållbarhetsområdet.

2. Supply chain management
DistIT fortsätter att dedikerat arbeta med att stärka kvalitet och hållbarhet i produktionsled som i stor utsträckning finns i Kina. Det görs genom en ny uppdaterad strategi som innebär att minska antalet leverantörer samtidigt som kontrollen av, och dialogen med, leverantörerna ökar. Teamet på vårt kontor i Kina växer i antalet medarbetare och fler egna fabriksinspektioner kommer att genomföras

Under 2022 kommer ledningsgrupper och nyckelroller i bolagen att utbildas i hantering av hållbarhetsrisker i produktionskedjan. Ambitionen är att en ny modell för riskbedömning och tredjepartskontroll och uppföljning av leverantörer ska sjösättas och implementeras.

3. Hållbar produktion, produkter och förpackningar
Intressentdialogen visar tydligt att produktkvalitet och säkerhet är högt prioriterat. Arbetet med hållbara material och dito produktion ska fortsätta prioriteras. Fokus under 2022 kommer att ligga på konfliktmineraler, material och fortsatt fokus på hållbara förpackningar och på att eliminera onödig plast.

4. Klimat
DistIT kommer under 2022 att skapa en klimatstrategi och utforska företagens olika omfattningar av påverkan och att sätta realistiska mål. Vi kommer att använda GHG-protokollet som är världens mest använda redovisningsstandarder för växthusgaser och utforska möjligheten att ansluta till Science based targets initiative (SBTi).

5. Nya hållbarhetsregler på gång
Ny omfattande hållbarhetsreglering (SFDR) utvecklas och implementeras i EU för tillfället. Den nya lagstiftningen kommer att omvandla finanssektorn till en katalysator för att uppnå en mer hållbar lågkoldioxidekonomi. Under 2022 kommer vi att ha fokus på hur olika regelverk och lagstiftningar kommer att påverka spelplanen, affärsmodeller, ESG-rapportering och redovisning.

Vi kommer till exempel att följa den nya hållbarhetsredovisningslagen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och Due Diligence-direktivet.

Aktiv förvärvsstrategi med fokus på värde

Att växa genom förvärv har varit och är en viktig strategi för DistIT. Genom förvärv kan vi stärka koncernens erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro och/eller komplettera koncernens kunderbjudande. Ledare inom koncernen uppmuntras att aktivt identifiera potentiella förvärv, och det är ofta här det viktigaste relationsbyggandet sker. Denna process leder till att vi i ett tidigt skede har god kunskap om förvärvskandidaten, liksom en tydlig plan och ett ägandeskap för förvärvs- och integrationsprocessen.

DIST IT SOM ÄGARE
DistIT har ingen exit-strategi utan är intresserade av att fortsätta utveckla affärerna tillsammans med entreprenörerna som ett partnerskap, och vi vill göra det långsiktigt. Som en del av DistIT-koncernen får förvärvade bolag tillgång till ett stort internt nätverk av entreprenörer, företagsledare och duktiga medarbetare. DistIT stödjer aktivt kunskapsöverföring. Vidare skapar koncernens finansiella styrka stabilitet och underlättar investeringar och expansion.

Decentraliserat ledarskap är en av grundstenarna i DistITs affärsmodell, vilket medför att självbestämmandet i bolagen är stort. Detta skapar frihet och flexibilitet och säkerställer att de viktigaste affärsbesluten tas nära kunderna och marknaden.

VAD VI SÖKER
Vi utvärderar kontinuerligt bolag och DistITs grundläggande fokus är att förvärva lönsamma och/eller snabbväxande bolag med lokalt ledarskap, ett tydligt kunderbjudande och tillväxtpotential.