Aurora och Deltaco

Koncernkarta height=

Aurora Group Holding A/S (”Aurora”) och SweDeltaco AB (”Deltaco”) är två av DistITs dotterbolag som historiskt har bearbetat de nordiska marknaderna parallellt med bland annat separata sälj- och administrationsstrukturer. Under 2019 genomfördes en organisatorisk sammanslagning av verksamheterna inom Aurora och Deltaco för att få en tydligare koordination i syfte att utöka marknads- och kostnadssynergier i försäljningsledet och i stödfunktionerna. Under 2020 sattes en ny gemensam ledningsgrupp ihop för Aurora och Deltaco. Vidare är en full integration av verksamheterna pågående och förväntas vara klar under 2022. Den nya organisationen kommer att ha en betydligt större marknadsandel på den nordiska marknaden och förbättrade resultat framöver genom en ny gemensam plattform, nytt ledarskap och framgångsrika omstruktureringsåtgärder.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION
Aurora och Deltacos affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och uppdaterat sortiment av produkter och tillbehör inom IT och konsumentelektronik. Sortimentet består av både egna och externa varumärken. Vidare har bolagen kostnadseffektiva erbjudanden med tilläggstjänster inom koncept och marknadsföring samt hög servicegrad både genom tillgänglighetsgraden på produkter samt hög kompetens, dedikerade och servicemedvetna medarbetare med stort teknikintresse. Visionen för bolagen är att skapa värde för kunder och externa varumärkesägare, och bli den självklara affärspartnern i Europa med särskilt fokus på Norden och Baltikum.

AFFÄRSMODELL
Aurora och Deltaco kan genom storlek och specialisering uppnå skalfördelar, ha specialiserade medarbetare och en hög marknadskännedom samt ge snabb och relevant återkoppling till kunder och externa varumärkesägare. Kombinationen av att erbjuda både relevanta egna varumärken (EMV) och externa varumärken inom nischade produkt-kategorier som efterfrågas i både fysiska och digitala kanaler skapar merförsäljning hos kunder. Sammanslagningen av Aurora och Deltaco skapar ännu större produkt- och varumärkeskataloger att erbjuda. Med en tredjepartslogistiklösning kan bolagen erbjuda tillförlitlig och effektiv distribution med dagliga leveranser i hela Norden; till butik, centrallager eller direkt till slutkunder via ”drop shipping”. Aurora och Deltaco har framöver en bra plattform för att växa organiskt samt genom förvärv.

KUNDER OCH MARKNAD
Aurora och Deltaco har långa kundrelationer, skapar länkar mellan externa varumärkesägare och kund samt erbjuder ett brett och ständigt uppdaterat produktsortiment av EMV och ledande externa varumärken. Geografisk marknad är Europa med fokus på Norden och Baltikum och bolagen vänder sig till både B2B- och B2C- kunder (B2B-kunder som säljer till konsument).
Försäljningen sker både i fysiska kanaler, som till exempel hos detaljhandel och grossister, och i digitala kanaler, som till exempel hos e-handlare och digitala marknadsplatser. Marknaden är under ständig rörelse där externa varumärksägare och försäljningskanaler vill ta olika stora delar av värdekedjan i olika faser av affärscyklerna.

VARUMÄRKEN
Egna varumärken (EMV) innefattar ett bassortiment inom flera produktlinjer och bolagen skapar och uppdaterar innovativa koncept samt sortiment inom exempelvis gaming, smarta hem, elbilsladdning säkerhet och kontor. Produktkategorierna inkluderar flera pris- och produktsortiment och hanterar kontroll av slutpriser för att säkerställa rätt marginal-strukturer. Exempel på egna varumärken är DELTACO™, DELTACO Gaming™, L33t Gaming™ och Panzer™. Externa varumärken täcker alla fokuskategorier och utvecklas separat för att upprätthålla uppdaterade och kompletta varumärkesportföljer. Bolagen erbjuder även avancerade tjänster inom marknadsföring och koncepttjänster. Exempel på externa varumärken är Duracell, Aarke, Ubiquiti och Kingston.

Aurora-Deltaco height=