Aurora och Deltaco

Koncernkarta height=

Aurora Group Holding A/S (”Aurora”) och SweDeltaco AB (”Deltaco”) är två av DistITs dotterbolag som historiskt har bearbetat de nordiska marknaderna parallellt med bl.a. separata sälj- och administrationsstrukturer.
I samband med de omstruktureringsåtgärder som genomfördes under 2019 har verksamheterna inom Aurora och Deltaco fått en tydligare koordination i syfte att utöka marknads- och kostnadssynergier i försäljningsledet och i stödfunktionerna. Integration av verksamheterna är pågående. Den nya organisationen kommer att ha en betydligt större marknadsandel på den nordiska marknaden och förbättrade resultat framöver p. g. a. genomförda
omstruktureringsåtgärder.

Affärsidé

Aurora och Deltacos affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och uppdaterat sortiment av IT-produkter, tillbehör och hemelektronik. Bolagen har kostnadseffektiva erbjudanden med tilläggstjänster inom koncept och marknadsföring samt hög servicegrad både genom tillgänglighetsgraden
på produkter samt hög kompetens, dedikerade och servicemedvetna medarbetare med stort teknikintresse.
Visionen för bolagen är att skapa värde för kunder och varumärkesägare och bli den självklara partnern i Europa med särskilt fokus på Norden och Baltikum.

Affärsmodell

Aurora och Deltaco kan genom storlek och specialisering uppnå skalfördelar, ha specialiserade medarbetare och hög marknadskännedom samt ge snabb och relevant återkoppling till kunder och varumärkesägare.
Kombinationen av att erbjuda både relevanta EMV och A-Brands skapar merförsäljning hos kunder och genom korsförsäljning mellan Aurora och Deltaco kan större produkt- och varumärkeskataloger erbjudas. Med en
tredjepartslogistiklösning kan bolagen erbjuda tillförlitlig och effektiv distribution med dagliga leveranser i hela Norden; till butik, centrallager eller direkt till slutkunder via dropshipment.
Aurora och Deltaco har framöver möjligheter att växa organisk samt genom förvärv.

Kunder och marknad

Aurora och Deltaco har långa kundrelationer, skapar länkar mellan varumärkesägare och kund samt erbjuder ett brett och ständigt uppdaterat produktsortiment av A-brands och EMV. Geografisk marknad är Europa med fokus på Norden och Baltikum och bolagen vänder sig till både B2B- och B2Ckunder (B2B-kunder som säljer till konsument).
Huvuddelen av försäljningen sker i fysiska butiker men det sker ett fortsatt skifte till e-handel. Marknaden är under ständig rörelse där varumärksägare och försäljningskanaler vill ta olika stora delar av värdekedjan i olika faser av
affärscyklerna.
EMV innefattar ett bassortiment inom flera produktlinjer och bolagen skapar och uppdaterar innovativa sortiment inom exempelvis gaming, smarta hem, säkerhet, kontor, e-solutions men även ’white labels’. Produktkategorierna inkluderar flera pris- och produktsortiment och hanterar kontroll av slutpriser
för att säkerställa rätt marginalstrukturer.
A-brands täcker alla kategorier och utvecklas separat för att upprätthålla uppdaterade och kompletta varumärkesportföljer.
Bolagen erbjuder även avancerade tjänster inom marketing och koncepttjänster.

Koncernkarta height=