Aurdel

Description of Image

Sammanslagningen mellan Aurora och Deltaco avslutades under året. Aurora och Deltaco var två av DistITs dotterbolag som historiskt bearbetade de nordiska
marknaderna parallellt med bland annat separata sälj- och administrationsstrukturer. Under 2022 gick bolagen samman för att bilda det nya företaget ”Aurdel”.
Aurdel ägs sedan oktober 2022 av DistIT Services AB. Den kompletta legala strukturen som presenterades under året är enligt nedan.

Description of Image

Syftet med sammanslagningen av dessa två stora nordiska aktörer var att skapa ett nytt starkare bolag med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och
logistiklösningar. Totalt samlar Aurdel över 30 000 produkter, inklusive egna varumärken såsom exempelvis Deltaco och L33t Gaming. Bland B2C- och B2B-kunderna
till Aurdel finns ett flertal större återförsäljare såsom Elgiganten, Dustin, Komplett och POWER. Försäljningen sker både i fysiska butiker och i digitala kanaler, som till
exempel hos e-handlare och andra digitala marknadsplatser.

Förutom skalbarheten innebär sammanslagningen ett gemensamt ERP-system, utbud och lager, smarta logistiklösningar, ett gemensamt servicebolag och att all
kompetens nu samlas på ett ställe. På det här sättet kan Aurdel nå fler kunder och skapa ännu bättre, snabbare och smidigare kundupplevelser såväl som tekniska
lösningar runt om i Norden och även i Baltikum. Aurdel blir en bra plattform för att växa organiskt och bolaget står väl rustat för att möta marknadens rörelser.
Det nya bolaget Aurdel har kapacitet och förutsättningar att hjälpa många kunder med många olika typer av problem på ett enkelt sätt och vi bedömer därför att vi
kommer öka vår marknadsandel på den nordiska marknaden betydligt.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Aurdels affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och uppdaterat sortiment av produkter och tillbehör inom IT och konsumentelektronik. Sortimentet består av både egna och externa varumärken. Vidare har bolaget kostnadseffektiva erbjudanden med tilläggstjänster inom koncept och marknadsföring, hög servicegrad och tillgänglighet på produkter, samt kompetenta, dedikerade och servicemedvetna medarbetare med stort teknikintresse. Visionen för bolaget är att skapa värde för kunder och externa varumärkesägare, och bli den självklara affärspartnern i Europa med särskilt fokus på Norden och Baltikum

AFFÄRSMODELL

Aurdel kan genom storlek och specialisering uppnå skalfördelar, ha specialiserade
medarbetare och en hög marknadskännedom samt ge snabb och relevant återkoppling
till kunder och externa varumärkesägare.

Kombinationen av att erbjuda både relevanta egna märkesvaror (EMV) och externa
varumärken inom nischade produktkategorier som efterfrågas i både fysiska och digitala
kanaler skapar merförsäljning hos kunder.

Sammanslagningen av Aurora och Deltaco skapar ännu större produkt- och
varumärkeskataloger att erbjuda. Med en tredjepartslogistiklösning kan bolagen erbjuda
tillförlitlig och effektiv distribution med dagliga leveranser i hela Norden till butiker,
centrallager eller direkt till slutkunder via ”drop shipping”. Aurdel har en bra plattform för
att växa organiskt.

VARUMÄRKEN

Egna märkesvaror (EMV) innefattar ett bassortiment inom flera produktlinjer och bolagen
skapar och uppdaterar innovativa koncept samt sortiment inom exempelvis gaming,
smarta hem, elbilsladdning säkerhet och kontor. Produktkategorierna inkluderar flera
pris- och produktsortiment och hanterar kontroll av slutpriser för att säkerställa rätt
marginalstrukturer. Exempel på egna märkesvaror är DELTACO™, DELTACO Gaming™,
L33T Gaming™ och Panzer™.

Externa varumärken täcker alla fokuskategorier och utvecklas separat för att upprätthålla
uppdaterade och kompletta varumärkesportföljer.
Bolagen erbjuder även avancerade tjänster inom marknadsföring och koncepttjänster.
Exempel på externa varumärken är Aarke, Ubiquiti och Kingston

EBIT för 2023 har belastats med jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationalisering och avsättning till lagerreserv om totalt 53 MSEK.

Image 1 Description