Mål & strategi

Nya mål och strategi för hela koncernen kommer att presenteras senare under hösten 2024.