Mål & strategi

Finansiella mål

DistIT-koncernens finansiella mål för 2025 består av:

3,5

MILJARDER SEK
OMSÄTTNING

8%

EBIT-MARGINAL

25%

BRUTTOMARGINAL

8%

ÅRLIG OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Strategi för tillväxt

DistIT-koncernens tillväxtstrategi består av organisk tillväxt, förvärv
och positiva samordningseffekter inom inköp, produktutveckling,
logistik och marknadsföring med hjälp av DistIT shared services.

Tillväxtstrategi

Organisk tillväxt

Organisk tillväxt ska ske genom kontinuerlig utveckling av produktutbud, kunder och kanaler, med hjälp av en flexibel organisation och en noggrann analys av marknadens drivkrafter.

Förvärv

Förvärv ska förstärka koncernens erbjudande och position,expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernenskundunderlag.

Synergimöjligheter

Synergimöjligheter mellan dotterbolagen ska identifieras och realiseras när vinsten är större än samordningskostnaderna.