Presentationer

DistIT presenterar på ABGSC Investor Days 18 mars 2020


Intervju med DistIT och vd Robert Rosenzweig i samband med ABGSC Investor Days i mars 2020


Intervju med VD Robert Rosenzweig avseende Introduce Investor Days 2019