Aktieägare

Ägarlista

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Ägarfördelning efter typ

Klicka för att växla visningsläge

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Ägarfördelning efter land

Klicka för att växla visningsläge

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Ägarfördelning efter innehav

Klicka för att växla visningsläge

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.