Obligationslån

Obligationslån 2 0212025

Noteringsplats

DistIT ABs obligationslån är registrerat för handel vid NASDAQ Stockholm sedan den 17 juni 2021. ABG Sundal Coillier ASA var emissionsinstitut och Nordic Trustee Agency AB (publ) är agent för obligationslånet.

Obligationsinformation

Lån RB

2 0212025

ISIN-kod

SE0015949359

Valuta

SEK

Totalt belopp

300 MSEK

Nominellt belopp

1 250 000 kronor

Ränta STIBOR

3 månader +
4,50 procentenheter per år

Ränteförfallodagar

Årligen den 19
augusti, 19 november, 19 februari och 19 maj

 

 
Terms and conditions

Allmänt

Obligationerna har formen av skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning, vilka bekräftar att innehavaren har en fordran på DistIT. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för DistIT. Obligationslånet har emitterats i samband med en refinansiering av ett tidigare banklån, för att etablera långsiktig finansiering samt för allmänna verksamhets ändamål, inklusive koncernintern utlåning.

Obligationslånet har utgivits under svensk rätt och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Innehav av obligationerna registreras på respektive innehavares avstämningskonto. Utbetalning av ränta och nominellt belopp samt, om tillämpligt, avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg.

Innehavare av obligationerna har rätt till räntebetalning och bolaget ska lösa in obligationernas nominella belopp på relevant Inlösendag. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 19 maj 2025 eller sådan tidigare dag som följer av villkoren för obligationslånet. På återbetalningsdagen ska DistIT lösa in alla utestående obligationer till deras nominella belopp jämte upplupen ränta.

Betalning av nominellt belopp och upplupen ränta ska ske till den som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som på annat sätt är berättigad till att ta emot betalning under en obligation på avstämningsdagen före återbetalningsdagen. Rätten till betalning av nominellt belopp preskriberas tio år från den slutliga inlösendagen.

I övrigt hänvisas till prospektet inför noteringen av obligationslånet på NASDAQ First North Premier Growth Market.

Prospekt inför notering den 17 juni 2021

 

Information till obligationsinnehavare

Detta informationsblad till obligationsinnehavarna är endast utformat på engelska.

 

To the noteholders in:

ISIN: SE0011166842 – DistIT AB (publ) maximum SEK 500,000,000 senior unsecured floating rate notes 2018/2022

CONDITIONAL NOTICE OF EARLY REDEMPTION

This conditional notice of early redemption (the “Notice”) has been sent on 10 May 2021
to Noteholders directly registered as of 7 May 2021 in the debt register (Sw. skuldbok) kept
by the CSD. If you are an authorised nominee under the Swedish Central Securities
Depositories and Financial Instruments Accounts Act or if you otherwise are holding Notes
on behalf of someone else on a securities account, please forward this Notice to the
Noteholder you represent as soon as possible.

Reference is made to the terms and conditions of the abovementioned note issue (the “Notes”) issued by DistIT AB (publ) (the “Issuer”) initially on 14 May 2018 in accordance with the terms and conditions for the Notes (the “Terms and Conditions”).
All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this Notice shall have the meaning assigned to them in the Terms and Conditions.
The Issuer hereby gives conditional notice to all Noteholders of the Issuer’s outstanding Notes for early redemption of the Notes in full in accordance with Clause 9.3 (Voluntary total redemption (call option))) in the Terms and Conditions (the “Redemption”). Subject to the condition described below, the Redemption Date is set to 4 June 2021 and the Record Date for the early redemption will be 28 May 2021, i.e. five (5) Business Days prior to the Redemption Date.
The Redemption is conditional upon the successful settlement of a SEK-denominated senior unsecured debt capital markets transaction (in accordance with the press release published by the Issuer on the date hereof) prior to the Record Date (the “Condition”). The fulfilment of the Condition as well as a confirmation of the final Redemption Date and the Record Date will be confirmed to the Noteholders through a press release. Should the Condition not be fulfilled by the Record Date, the Redemption will not occur (unless the Condition has been waived by the Issuer at its sole discretion) which will, in such case, be confirmed to the Noteholders through a press release.
If the Condition is satisfied or waived by the Issuer, the Redemption will be irrevocable and all outstanding Notes will be redeemed at the redemption price of 100.50 per cent. of the total outstanding Nominal Amount (i.e., SEK 1,005,000 per Note).
Any accrued and unpaid interest will also be paid in respect of the Notes in accordance with the Terms and Conditions. The redemption amount together with accrued and unpaid interest up to and including the Redemption Date will be paid to each person who is registered as owner of Notes in the debt register maintained by Euroclear Sweden AB at end of business on the Record Date.
In connection with the Redemption, the Notes will be delisted from Nasdaq Stockholm.
This Notice of early redemption is irrevocable and is governed by Swedish law. This Notice is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Issuer.

For further information, please contact the Issuer at:

Tomas Fällman, CFO DistIT AB (publ)
tomas.fallman@distit.se
+46 70 2247 107

Obligationslån RB 2 220514

Noteringsplats

DistIT ABs obligationslån är registrerat för handel vid NASDAQ Stockholm sedan den 6 juli 2018. Arctic Securities AS filial Sverige var emissionsinstitut och Nordic Trustee Agency AB (publ) är agent för obligationslånet.

Obligationsinformation

Lån RB 2 220514
ISIN-kod SE0011166842
Valuta SEK
Totalt belopp 240 MSEK
Nominellt belopp 1 000 000 kronor
Ränta STIBOR 3 månader + 5.00 procentenheter per år
Ränteförfallodagar Årligen den 15 augusti, 15 november, 15 februari och 15 maj

 

Terms and conditions

Allmänt

Obligationerna har formen av skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning, vilka bekräftar att innehavaren har en fordran på DistIT. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för DistIT. Obligationslånet har emitterats i samband med en refinansiering av ett tidigare banklån, för att etablera långsiktig finansiering samt för allmänna verksamhets ändamål, inklusive koncernintern utlåning.

Obligationslånet har utgivits under svensk rätt och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Innehav av obligationerna registreras på respektive innehavares avstämningskonto. Utbetalning av ränta och nominellt belopp samt, om tillämpligt, avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg.

Innehavare av obligationerna har rätt till räntebetalning och bolaget ska lösa in obligationernas nominella belopp på relevant Inlösendag. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 14 maj 2022 eller sådan tidigare dag som följer av villkoren för obligationslånet. På återbetalningsdagen ska DistIT lösa in alla utestående obligationer till deras nominella belopp jämte upplupen ränta.

Betalning av nominellt belopp och upplupen ränta ska ske till den som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som på annat sätt är berättigad till att ta emot betalning under en obligation på avstämningsdagen före återbetalningsdagen. Rätten till betalning av nominellt belopp preskriberas tio år från den slutliga inlösendagen.

I övrigt hänvisas till prospektet inför noteringen av obligationslånet på NASDAQ First North Premier Growth Market.

Prospekt inför notering 6 juli 2018