Egna varumärken & koncept

Egna varumärken (EMV)

EMV är ett värdeskapande verktyg – en möjlighet att sourca och skapa kommersiellt starka koncept för att erbjuda DistITs kunder unika, lönsamma erbjudanden till attraktiva marknadsmässiga priser.
I arbetet EMV-funktionen gör ingår att identifiera och skapa nya, eller förbättra befintliga, produkter, erbjudanden och varumärken som marknaden efterfrågar. Förpackningsdesign, manualer i olika språk, konceptunderlag samt material för marknadsföring tillverkas i EMV-funktionen vilket ger god kostnadskontroll och styrning i de olika projekten.
Egen produktutveckling på komponentnivå är viktigt för att differentiera sig mot övriga konkurrenter eller kunders egna EMV-projekt. Fokus i produktutvecklingsprocessen är enkelhet samt att produkten eller konceptet ska tillgodose slutkundens behov och dess förväntningar på funktion, pris och kvalitet.
Målbilden är att vara nyskapande och arbeta fram unika, testvinnande produkter med god design, säljande förpackningar vilket ger exklusivitet i marknaderna vi verkar i.
Fast to market – det är viktigt med trendspaning och att komma snabbt ut på marknaden kontinuerligt med nya, relevanta erbjudanden. Ambitionen är därför att lansera en ny EMV-produkt på marknaden senast 6 månader efter
taget beslut.
Konsolidering av leverantörsbasen ger ökad köpkraft, färre antal kontaktytor och förbättrad logistik – allt detta gemensamt ökar den interna effektiviteten i en positiv spiral. Färre och noggrant utvalda leverantörer ger ökad volym,
högre servicegrad, förbättrad och förenklad kvalitetskontroll samt lägre inköpspriser.
Under 2020 lanserar koncernen fyra nya EMV-koncept.

Koncernkarta height=

Koncernkarta height=

Koncernkarta height=