Policy för hållbarhet

Hållbar utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility) är grundläggande för DistIT:s verksamhet. Dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra intressenter, dels eftersom CSR- och hållbarhetsfrågor skapar nya affärsmöjligheter för oss.

Allt vi gör påverkar vår omvärld på något sätt. Vi ansvarar för vår verksamhet och för den påverkan vi har på miljö och människor. Våra kunder har höga krav, och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar. Vi bedriver därför en medveten miljöpolicy.

Vi arbetar målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility – eller företagsansvar) i våra affärer och i vår dagliga verksamhet. Detta innefattar ansvarstagande både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv som t.ex. arbete för förbättrade arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter och miljöarbete. Dessa frågor är grundläggande för DistIT:s samtliga verksamheter. Bolag inom DistIT-koncernen skall vara en ansvarsfull affärspartner och driva ett hållbart företagande baserat på affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt resursanvändning. Ambitionen är att alla bolag inom DistIT-koncernen ska anpassa sin verksamhet till denna policy i möjligaste mån.

Lär mer om Miljöpolicy
Läs mer om Företagspolicy
Läs mer om Visselblåsarfunktion

Ladda ner PDF-dokumentet här: Hållbar utveckling- DistIT AB (publ) Nr-6-20191203

CSR-ansvarig på DistIT AB (publ) är Mehrdad Motazedi; mehrdad@distit.se.