Septon Electronic AB

Description of Image

Septon-gruppen är en distributör av högklassig ljud- och bildutrustning (AV-produkter), samt ljusutrustning, avsedda för den professionella marknaden och konsumenter. Septon-gruppen följer koncernens strategi kring utveckling av egna märkesvaror (EMV) och har flera projekt igång för att utveckla och skala upp det affärsområdet.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Septon skapar mervärde för leverantörer, kunder och slutanvändare genom att erbjuda expertis och ett attraktivt sortiment av AV-produkter samt ljusutrustning i Norden. Septons vision är att vara den starkaste partnern för den professionella ljusbranschen, AV- integratörer och detaljister inom exklusiv hemelektronik. Septon ska vara respekterade för sina kvalificerade medarbetare och höga servicenivå med kvalitet i varje del av genomförandet

AFFÄRSMODELL

Septon har tre huvudsakliga affärsområden. Professionella AV-produkter för B2B-marknaden, exklusiva hemelektronikprodukter för B2C-marknaden samt ljusrelaterade produkter för B2B-marknad. Modellen ger en mindre riskexponering då varumärkesrepresentation och marknadsbearbetning ser annorlunda ut mellan våra olika affärsområden.

KUNDER OCH MARKNAD

Inom professionella audio/videoprodukter (Pro AV) och ljus representerar Septon världsledande varumärken på exklusiv basis på de marknader där de är verksamma. Septons modell innebär försäljning via återförsäljare, integratörer och installatörer. Inom Septon arbetar produkt, försäljning och marknad gränsöverskridande i Skandinavien för att effektivisera och bättre tillvarata den samlade kompetens gruppen besitter

Inom B2C representerar Septon en rad exklusiva varumärken för detaljhandel och e-handel. Bolaget har en selektiv ÅF-representation som ger kunderna möjlighet till god intjäning samtidigt som varumärkenas fortsatta status och exklusivitet säkerställs. Detta är en modell som även är applicerbar på det växande inslaget av e-handel, där Septon metodiskt ökar sin närvaro. Septon har även en växande avdelning inom ”smart home” och konsumentprodukter för installation.

VARUMÄRKEN

Det egna varumärket TiGHT LED har sedan starten visat en stabil tillväxt inom Led belysning riktat mot teater, kulturhus, broadcast och arkitektoniska applikationer inom B2B. Fokus har riktats mot att designa och producera unika och kostnadseffektiva LED produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden.

Inom B2C representerar Septon en rad exklusiva varumärken såsom Harman Pro, Marantz och Klipsch för detaljhandel och E-handel.

Image 1 Description

Kontakt

Septon Electronic AB
Uggledalsvägen 23
427 40 Billdal
Office +46 (0) 31 939280
www.septon.se

DistIT AB förvärvar, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Norden och Baltikum.

Pressmeddelanden Rapporter Läs mer on DistIT