EFUEL

Efuel-Logo

EFUEL är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk och ”prioriterad” partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare.

Läs mer om EFUEL på deras hemsida efuel.se

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

EFUELs affärsidé är att ta fram rätt lösning till elbilsladdning för företag, bostadsrättsförening eller publika parkeringar.

EFUEL förvärvades av DistIT under augusti 2021. Detta ger EFUEL en möjlighet till en aggressiv acceleration av affärsplaner och expansion av företaget samt fördelar med hantering av lager- och logistikenheter, IT-utveckling och underhåll, ekonomi eller liknande.

EFUELs vision är:
”Vi elektrifierar Europa.”

AFFÄRSMODELL

Bolaget erbjuder försäljning, installation och support av laddboxar till företag, bostadsrättsföreningar och publika parkeringar.

Bolagets erbjudande omfattar bland annat:

• en av marknadens bästa laddboxar
• installation över hela landet
• support i världsklass
• smidig hantering i appen

KUNDER OCH MARKNAD

Elbilsmarknaden befinner sig under en tydlig tillväxtfas och uppskattas fortsätta att växa kraftigt under de kommande åren. Inom den europeiska marknaden beräknas 42% av bilarna år 2030 vara elektriska. Nordiska länder såsom Norge, Sverige och Finland räknas idag till de marknader i Europa med högst beredskap.

I Sverige finns det idag cirka 240 000 elbilar och antalet uppskattas kunna växa till 2,5 miljoner fordon år 2030.

EFUEL räknar med att marknaden för laddinfrastruktur för elbilar (t.ex. laddboxar) under de kommande åren kommer att växa i enlighet med den ökande marknadstrenden.

EFUEL kommer att fortsätta sin framgång på den svenska marknaden och även expandera till andra nordiska marknader och vidare till Europa.

VARUMÄRKEN

Som ”prioriterad” partner till Easee erbjuder bolaget en av marknadens bästa laddboxar. Laddboxen från Easee tillsammans med EFUELs app är den kompletta lösningen för elbilen.

Lösningen är även den mest intelligenta på marknaden med sin integrerade elmätare, jordfelsbrytare typ B och 4G E-sim som tillåter att styra boxen helt och hållet från en app i mobilen. Via appen kan man betala/ta betalt för laddning, schemalägga laddning och sänka/höja laddhastigheten. Easee har även en patenterad lokal fasbalansering för boxar installerade i seriekoppling som tillåter maximalt nyttjande av tillgänglig effekt.

Bolaget erbjuder även sina kunder en rad olika tillbehör och kablage under varumärket ”EFUEL”.

EFUEL i fokus – DistITs senaste förvärv

Fyra frågor till Rasmus Bender

Vilka är EFUEL?
Vi är experter på elbilsladdning och har en estimerad marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar i Sverige. Som ”preferred” partner och distributör till den världsledande producenten Easee ser bEFUEL till att omställningen till ett mer hållbart bilägande skyndas på. Med marknadens bästa laddbox och ett brett nätverk av installatörer kan EFUEL tillgodose hela Sverige med den bästa lösningen för elbilsladdning hemma, på jobbet och längs vägen. EFUEL erbjuder ett sortiment av egna märkesvaror inom installationsprodukter och tillbehör, såsom laddkablar

Vi erbjuder dessutom en operatörstjänst för kunder som vill ladda
hemma, på jobbet och på resande fot.

Berätta mer om er operatörstjänst
Med vår operatörstjänst (app) gör vi det enkelt för våra kunder, både företag och privatpersoner, att hålla koll på och administrera sin laddning. Tjänsterna inkluderar schemaläggning av laddning för slutanvändaren samt, administration och betalning av laddning för företag och bostadsrättsföreningar. Tjänsten innefattar även att användaren kan ladda längs vägen.

Vilka är era kunder och hur ser marknaden ut?
Vi befinner oss mitt i en expansion till Finland och Tyskland. Därutöver planerar vi att gradvis addera nya geografiska marknader, primärt i Norden och Centraleuropa.

Vi förväntar oss att marknaden för laddinfrastruktur för elbilar i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren och att denna trend kommer ta fart även i övriga Europa, i olika faser för olika länder och regioner.

Hur är det att vara en del av DistIT-gruppen?
Tillsammans med DistIT kan vi göra det vi är bäst på – att göra det enkelt för folk att äga elbil. Samgåendet har egentligen bara inneburit att vi kan göra det ännu snabbare, större och bättre.

DistIT-gruppens närvaro i marknader för elbilsladdning understödjer ytterligare acceleration och vidare expansion för EFUEL. Dessutom finns möjligheten att ingå i anbudsavtal som ett DistIT-noterat företag. Vi drar även fördel av DistIT-gruppens övriga produktsortiment, logistik, tillgång till finansiering och möjligheter till produktutveckling.

Jag är oerhört stolt över EFUEL och att vara en del av DistIT.

Philip, Robert, Rasmus