EFUEL

Aurdel logga

Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (EFUEL) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. EFUEL är en partner till DEFA som har en av marknadens mest avancerade laddboxar för hemmaladdning. Under 2022 undertecknade EFUEL även ett avtal med Wallbox. Avtalet innebär att Wallboxprodukter nu blir en del av EFUELs erbjudande inom lösningar för elbilsladdning i Sverige och Finland. Genom att bredda sortimentet med Wallbox-produkter kommer EFUEL att ytterligare stärka sin konkurrenskraft inom elbilsladdning.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

EFUELs affärsidé är att ta fram rätt lösning till elbilsladdning för företag, bostadsrättsförening eller publika parkeringar. EFUEL förvärvades av DistIT under augusti 2021. Detta gav EFUEL en möjlighet till acceleration av affärsplaner och expansion av företaget samt fördelar inom hantering av lager- och logistikenheter, IT-utveckling och underhåll, ekonomi med mera.

EFUELs vision är:
”Vi elektrifierar Europa.”

AFFÄRSMODELL

Bolaget erbjuder försäljning, installation och support av laddboxar till företag, bostadsrättsföreningar och publika parkeringar. Bolagets erbjudande omfattar bland annat:

• marknadens bästa laddboxar
• installation över hela landet
• support i världsklass
• ytterligare värdefulla tjänster för laddboxägare via en app

KUNDER OCH MARKNAD

Elbilsmarknaden befinner sig under en tydlig tillväxtfas och uppskattas fortsätta att växa kraftigt under de kommande åren. Inom den europeiska marknaden beräknas 42% av bilarna år 2030 vara elektriska. Nordiska länder såsom Norge, Sverige och Finland räknas idag till de marknader i Europa som kommit längst. I Sverige finns det idag cirka 400 000 elbilar eller plug-in hybrider och antalet uppskattas kunna växa till 2,5 miljoner fordon år 2030. Under 2022 har ca 100 000 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar drygt 52% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för ca 40% av nyregistreringarna. EFUEL räknar med att marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur, till exempel laddboxar, under de kommande åren kommer att växa i enlighet med den ökande marknadstrenden. EFUEL kommer att fortsätta sin framgång på den svenska marknaden och även expandera till andra nordiska marknader och vidare till Europa.

VARUMÄRKEN

Efter Elsäkerhetsverkets beslut kring Easee Home och Easee Charge, erbjuder EFUEL
DEFA:s nya laddbox som är en ledande tekninsk lösning. Den integreras nu tillsammans
med EFUEL:s app och blir en komplett lösning för elbilen. Via appen kommer man
kunna ta betalt för laddning och schemalägga laddning. DEFAs hemmaladdare har även
fasbalansering som tillåter en optimering av nyttjandet av effekteten i husets installation.

Samarbetet med Wallbox innebär också att EFUEL framöver kommer erbjuda konkurrenskraftiga laddare för publik laddning i form av Wallbox DC laddare Supernova på 130 KW/H samt Hypernova på 350 KW/H. Bolaget erbjuder även sina kunder en rad olika tillbehör och kablage under det egna varumärket ”EFUEL”.


ÅRKlicka för att förstora


ÅRKlicka för att förstora