EFUEL

Description of Image

EFUEL är en distributör inom elbilsladdning. Utöver det strävar bolaget efter att stärka bruttomarginalen genom vidareutveckling av EFUEL:s sortiment av egna varumärken inom installationsprodukter och tillbehör, såsom laddkablar, kabelhållare mm. Bolagets goda kunskap om marknaden och om att bygga varumärken inom elbilsladdning skapar goda förutsättningar för långsiktig tillväxt i en expanderande hemmamarknad. Bolaget erbjuder laddboxar från bland andra Wallbox, Defa och Easee med konkurrenskraftiga priser både för publik laddning och privata marknader. Bolaget erbjuder även sina kunder en rad olika tillbehör och kablage under varumärket ”EFUEL”.

Bolaget har mött stora utmaningar under räkenskapsåret. Den enskilt mest avgörande händelsen var det av Elsäkerhetsverket införda försäljningsförbudet på produkterna Easee Home & Easee Charge den 14e mars 2023. Dessa två produkter med tillhörande tillbehör utgjorde en majoritet av bolagets dåvarande samt historiska försäljning. Därutöver har marknaden för laddboxar haft en kraftig tillbakagång under året, drivet av konjunkturen.

Easee lanserade i mitten av 2023 en första ny laddare med EU-godkännande som kan säljas utan restriktioner. Det medgav en lansering och inledning av ett utbytesprogram av säljstoppade laddare som ej monterats av våra kunder. Elsäkerhetsverket i Sverige har ställt krav på åtgärder på installerade boxar, men ännu inte preciserat sina krav. Bolaget har under året breddat sitt sortiment med produkter från bland annat laddboxtillverkarna DEFA och Charge Amps

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

EFUELs affärsidé är att ta fram rätt lösning till elbilsladdning för företag, bostadsrättsföreningar och publika parkeringar.

Bolagets erbjudande omfattar bland annat:

• Flera av marknadens bästa laddboxar

• Installation över hela landet

• Support i världsklass

• Smidig hantering i appen

KUNDER OCH MARKNAD

Trots årets nedgång bedöms elbilsmarknaden fortsätta växa under de kommande åren. De nordiska länderna räknas idag till de marknader med högst beredskap.

Image 1 Description
Image 1 Description