Koncernkarta

Portföljbolag

Bolag inom DistIT-gruppen är nischdistributörer av IT-, teknik- och AV-produkter med starka
marknadspositioner. Varje bolag utgör en egen resultatenhet med ansvar för sin valda strategi.
Gemensamt för bolagen är en värdeskapande strategi för att utveckla och distribuera egna
märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt.


ÅRKlicka för att förstora