Publicerad 2014-05-07

SweDeltaco expanderar till Baltikum – förvärvar ledande Litauisk distributör

Förvärvet är strategiskt intressant för SweDeltaco då man etablerar en plattform för vidare expansion i Baltikum. AG Trade har 14 anställda och är sedan många år etablerad som en ledande distributör i framför allt Litauen och Lettland.

Som en del av affären har även samarbetsavtal tecknats med Topo Grupes dotterbolag UAB TC Prekyba som är Litauens ledande hemelektronikkedja med 33 butiker och sedan många år kund till AG Trade. Dessa avtal innehåller långtgående gemensamma åtaganden och incitament för parterna att etablera en betydande expansion av SweDeltacos tillbehörssortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum under kommande år.     

Under 2013 omsatte AG Trade 39,3 MLTL (102 MSEK) och redovisade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,8 MLTL (4,6 MSEK).

Köpeskillingen består av en basköpeskilling som erläggs vid fullföljandet av affären samt en tilläggsköpeskilling som erläggs under kommande tre till fyra år och är baserad på framtida inköp som TC Prekyba gör från AG Trade. 

Basköpeskillingen uppgår till tre gånger genomsnittligt EBITDA i AG Trade 2012/2013 och tilläggsköpeskillingen till maximalt en gånger samma beräknade EBITDA.

AG Trade kommer att ingå i Deltacos koncernresultaträkning från och med det andra kvartalet 2014. Förvärvet beräknas påverka Deltacos vinst per aktie marginellt positivt redan från första året. Goodwill om ca 10 MSEK inklusive full tilläggsköpeskilling uppstår vid förvärvet. Förvärvet finansieras med internt genererade medel.

Kommentar från Siamak Alian VD i SweDeltaco AB samt koncernchef i Deltaco: ”AG Trade är för oss en unik möjlighet att etablera SweDeltacos sortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum, en för oss prioriterad marknad. AG Trade är en väl etablerad ledande aktör med mycket starka kundrelationer till baltiska kedjor som bland annat TC Prekyba och RD Elektronik. Förvärvet görs med låg finansiell risk men stor framtida potential för SweDeltaco genom det lokala partnerskap man samtidigt etablerar med TC Prekyba och Topo Grupe.”  

Aurelijus Rusteika, grundare och ägare samt Ordförande i Topo Grupe; ”Vi är mycket glada över att SweDeltaco blir ny ägare av AG Trade. Med SweDeltaco som ägare är vi trygga med att AG Trade som oberoende aktör kan flytta fram positionerna ytterligare i Baltikum under kommande år. Vi ser även för TC Prekybas butiker stora möjligheter att i partnerskap med SweDeltaco och AG Trade bygga upp ett attraktivt erbjudande inom tillbehör till data och hemelektronik. Detta är en strategisk affär där alla parter har goda möjligheter att bli vinnare”

BCMS Scandinavia i Litauen och Sverige har agerat finansiell rådgivare till Topo Grupe och GLIMSTEDT Advokatbyrå i Litauen har varit legal rådgivare till SweDeltaco.