Publicerad 2019-04-02

Septon förvärvar genom dotterbolaget LiteNordic 60% av aktierna i TiGHT LED AB och expanderar möjligheterna med ett erbjudande av EMV-produkter

Varumärket TiGHT LED har sedan starten 2016 visat en stabil tillväxt inom Led belysning riktat mot teater, kulturhus, broadcast och arkitektoniska applikationer inom B2B.
Fokus har riktats mot att designa och producera unika och kostnadseffektiva LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden.

LiteNordic förvärvar 60% av det nystartade bolaget TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Resterande 40% ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets management.

Bolagsstrukturen ger TiGHT LED AB tillgång till en väl fungerande distributionsmodell i Skandinavien genom LiteNordic, samtidigt får TiGHT som producent stora möjligheter att expandera närvaron till andra exportmarknader.

TiGHT LED AB isolerat beräknas generera en omsättning på 12 milj SEK med en estimerad Ebit på drygt 11% under första verksamhetsåret.

Magnus Löndén VD och koncernchef i Septon-gruppen ” Förvärvet följer DistIT-koncernens uttalade mål om ett ökat inslag av EMV i produktmixen. Genom förvärvet får vi en etablerad serie produkter med en omedelbar marknadsnärvaro. Samtidigt säkerställer vi fortsatt utveckling av varumärket TiGHT genom den breda kompetens som grundarna tillför bolagsgruppen”

Petter Nilssen VD i TiGHT ” Vi är stolta över att ha teamet i LiteNordic med oss i den fortsatta utvecklingen av TiGHT. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder de produkter de förtjänar. Genom Septon-gruppen skapar vi en plattform som ger oss de tillväxtmöjligheter vi historiskt sett saknat”.    

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Magnus Löndén, CEO Septon Electronic AB

Mobil: +46 73 399 89 90
Email: Magnus@septon.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: +46 8 463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 11:30 CET.