Publicerad 2012-10-12

MRVs bolagsstämma har godkänt försäljningen av Alcadon

När affären har slutförts kommer ytterligare information att lämnas.