Publicerad 2012-10-15

Deltaco har nu fullföljt förvärvet av Alcadon

80 procent av Alcadon kommer att konsolideras per den 1 oktober 2012 och därefter kommer ytterligare 20 % att konsolideras per den 1 januari 2016. Ledningen i Alcadon kommer genom avtal under de första åren erhålla en 20 procents minoritetsandel i Alcadon. Deltaco kommer att förvärva minoritetsandelen för en köpeskilling som baseras på resultatutvecklingen i Alcadon under den kommande treårsperioden, vartefter Alcadon kommer att konsolideras till 100 procent. Deltaco betalar totalt ett pris, inklusive transaktionskostnader, motsvarande en multipel om ca 4 gånger Alcadons rörelseresultat.

Efter avskiljandet från MRV, beräknas Alcadon under den kommande tolvmånadersperioden ha en årsomsättning om ca 180 Mkr och ett rörelseresultat om ca 13 Mkr, räknat före synergier med Deltaco. Vinsten per aktie i Deltaco-koncernen beräknas till följd av förvärvet öka med cirka 50 öre under 2013. Koncernens soliditet beräknas minska från 68 till 58 procent till följd av förvärvet som finansieras med befintlig kassa samt nyupptagna banklån.

Alcadon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos dotterbolag SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat inköp. Deltacos styrelse och ledning bedömer att ytterligare möjligheter till förvärv kommer att ges under kommande år och ser fortsatt detta som en central del i att öka aktieägarvärdet i Deltaco.

– Jag är mycket glad över det här förvärvet och ser det som en strategiskt viktig satsning. Med både SweDeltaco AB och Alcadon AB som dotterbolag får Deltaco AB-gruppen en betydande roll som distributör av IT-infrastruktur, installation och nätverk till B2B- marknaden. Det här segmentet är i dag stabilare och visar bättre lönsamhet än retailsegmentet. De två företagens historik visar likheter när det gäller sunda affärer och stabil vinst. Det känns lovande att vi har det gemensamt, säger Siamak Alian, VD för Deltaco AB.

– Att återigen få en svensk ägare är något som vi på Alcadon AB ser fram emot. Deltaco och Alcadon har mycket gemensamt och snarlika bakgrunder som företag, men samtidigt riktar vi oss mot olika kundsegment – vilket blir en av styrkorna i kombinationen av våra företag. Alcadon kommer att fortsätta vara MRV Communications distributör i Norden och vi kommer i stort sett att jobba med samma beprövade varumärken som i dag och komplettera med utvalda produkter ur Deltacos sortiment, säger Pierre Fhors, VD för Alcadon AB.