Publicerad 2018-04-26

DistIT AB undersöker möjligheten att emittera obligationer

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i Bolagets löpande verksamhet, för investeringar och förvärv, refinansiera Bolagets befintliga obligationslån i sin helhet samt delvis ersätta övrig befintlig lånefinansiering.

Arctic Securities har mandaterats som Bolagets finansiella rådgivare och givits uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare och Lindahl har engagerats som legal rådgivare.

Stockholm den 26 april 2018

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@distit.se

 
DistIT AB (publ) 
Styrelsen

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 10:00 CET.

Om DistIT AB (publ)
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.