Publicerad 2019-02-08

DistIT AB har köpt nominellt 4 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 100,990

DistIT AB har idag köpt nominellt 4 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 100,990.
Den totala kostnaden uppgår till 4,040 MSEK.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 5042
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 16:30 CET.