Publicerad 2011-04-07

Deltaco noteras på First North den 19 april 2011

Bolagsbeskrivning
I samband med notering på First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som innehåller viss information som tidigare inte har offentliggjorts:

Finansiella mål
Styrelsens finansiella mål är att Deltaco ska uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10 % per år, sett över en konjunkturcykel samt att soliditeten ska uppgå till minst 35 %.

Utdelningspolicy
Deltacos styrelse avser att årligen föreslå en utdelning, eller annan motsvarande värdeöverföring, som ska uppgå till 30-50 % av vinsten efter skatt.

Tidplan
Första dag för handel i Deltaco på First North är fastställd till 19 april 2011.

Deltacos aktie kommer att handlas under kortnamnet DELT och med ISIN-kod SE0003883800.

Deltaco har utsett Remium AB till Certified Adviser. Remium AB har även agerat finansiell rådgivare i samband med listningen på First North.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari-mars 2011                       3 maj 2011
Delårsrapport för perioden januari-juni 2011                         25 augusti 2011
Delårsrapport för perioden januari-september 2011               9 november 2011
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2011      23 februari 2012

Bolagsbeskrivningen tillsammans med ytterligare information finns på www.deltacoab.se eller kan beställas genom mailadressen info@deltacoab.se.

För mer information kontakta: