Marknads- och kostnadssynergier inom DistIT-koncernen

Under kvartal 2 2019 har en större genomgång av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation genomförts för att ytterliga realisera identifierade marknads- och kostnadssynergier.

DistIT AB har i samband med detta arbetet kostnadsfört 16,5 MSEK i omstruktureringskostnader i samband med kvartalbokslutet 2019-06-30. Av detta härrör 0,9 MSEK Q1 och 15,6 MSEK Q2.

Den förväntade årliga besparingen för dessa omstruktureringar uppgår till 34,4 MSEK när fullt implementerade, vilket utgör en ytterligare besparing om 24,4 MSEK jämfört med de 10,0 MSEK som presenterades i april. En majoritet, dvs motsvarande 29,8 MSEK besparing på årsbasis kommer att vara implementerade vid årets utgång, av resterande 4,6 MSEK realiseras 2,9 MSEK under Q1 2020 och 1,7 MSEK under Q2 2020

Totalt berörs 14 personer av omstruktureringen utöver de 13 som bolaget meddelade efter kvartal 1 2019, dvs. totalt 27 personer påverkas, varav 4 konsulttjänster.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB 

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB 

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 08:00 CET. 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.