Ledningsbyte i Aurora Deltaco och utökat fokus på DistITs strategiska utveckling

Strategi- och integrationsarbetet i Aurora Deltaco, DistITs i dagsläget största bolagsgrupp, har formaliserats och går in i en operativ fas. I samband med detta kommer Robert Rosenzweig och Philip Gunnarsson att lämna rollerna som VD respektive CFO för Aurora Deltaco.

Martin Gutberg, nuvarande COO för Aurora Deltaco, tillträder som VD och Christian G. Jørgensen, nuvarande ekonomichef för Aurora, tillträder som CFO för Aurora Deltaco med start från och med den 1 september.

Robert Rosenzweig och Philip Gunnarsson kommer att behålla rollerna som VD och CFO för hela DistIT-gruppen.

Robert Rosenzweig; ”Vi har i Aurora Deltaco genomfört omstruktureringar, byggt upp ett gemensamt management och skapat ett ledningssystem kring vår strategi. Det är rätt tidpunkt för mig och Philip att lämna över framdriften av Aurora Deltaco till kompetenta medarbetare och goda ledare, för att kunna fokusera på DistITs strategiska utveckling. Vi har stora möjligheter i hela DistIT-gruppen som kräver ytterligare fokus såsom Septon, nyförvärvet EFUEL och nya framtida förvärv.”

Martin Gutberg har tidigare bland annat varit VD för NOTE Norrtälje och Christian G. Jørgensen har en lång erfarenhet inom Aurora och elektronikbranschen. Ledningsgruppen i Aurora Deltaco förblir i övrigt intakt.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.