SweDeltaco AB

SweDeltaco AB
Glasfibergatan 8
125 45 Älvsjö
Telefon: +46 8-555 76 200
www.deltaco.se

FinDeltaco OY
Bulevardi 7
00120 Helsinki
Telefon: +358 20-7120390
www.deltaco.fi

DanDeltaco A/S
Telegrafvej 5 A
2750 Ballerup
Telefon: +45 3886 9171
www.deltaco.dk

NorDeltaco AS
Arbins gate 2
NO-0120 Oslo
Telefon: +47 22 830 906
www.deltaco.no

Deltaco Baltic UAB
R. Kalantos gatvė 32,
Kaunas 52495, Litauen
Telefon: +370 37 302900
www.deltacobaltic.eu

Winther Wireless AB
Rallarvägen 45
184 40 Åkersberga
Telefon: +46 8-551 18 787
www.wintherwireless.seAffärsidé och vision
SwedDeltacos affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter och hushållsapparater (SDA) i Norden och Baltikum.

Med engagerad och kunnig personal, långa öppettider, bra support och snabba leveranser, strävar SweDeltaco att med hög tillgänglighet ge sina kunder marknadens bästa service.

Affärsmodell
SweDeltaco söker nya kanaler samt vinner kunder och marknadsandelar genom att leverera kvalitetsprodukter med hög servicegrad och ett personligt engagemang i kunder och leverantörer. Arbetet sker proaktivt på flera fronter för att bibehålla och utveckla en konkurrenskraftig verksamhet.
Strategin är väl genomarbetad när det gäller sortiment, varumärken och logistik.

Sortimentet utvärderas löpande, produkter uppdateras och leverantörer byts ut. Det är viktigt att hålla sortimentet uppdaterat, dels för att hålla en god lageromsättningshastighet och dels för att sortimentet ska vara attraktivt för kunderna.

Förvärv
SweDeltaco har under året förvärvat Winther Wireless AB. Winther är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för
inom- och utomhusbehov. Kunderna finns framför allt inom B2B. Winther representerar som distributör bl.a. Ubiquity Networks, Mikrotik och Teltonika.
Winther har även ett affärsområde där affärsidén är att erbjuda bredbandsabonnemang via bredbandslänk/luftfiber som alternativ till markfiber.
Winthers huvudkontor ligger i Åkersberga.

Marknad
SweDeltaco finns representerat i Sverige, Finland, Danmark Norge och Litauen. Huvudkontor och lager ligger i Stockholm med säljkontor i de övriga
länderna. Närvaron i Norden och i Baltikum underlättar samarbetet med många leverantörer och dessutom gynnar det kunderna. Konsolidering och
utslagning i distributörsledet gör att antalet aktörer minskar. Detta i kombination med låga marginaler gör att det finns tillverkare som uppskattar
samarbetet med en lokalt fokuserad och säljinriktad distributör som SweDeltaco.

Kunder
SweDeltacos kunder är relativt jämnt fördelade mellan B2B och B2C. Kunderna finns i de nordiska länderna och Baltikum. Huvuddelen av kunderna
återfinns i den traditionella IT- eller hemelektronikbranschen.

Egna varumärken (EMV)
SweDeltaco har ett flertal egna varumärken; Streetz™, DELTACO™, Nordic Home Culture™ och DELTACO Gaming™. Försäljningen utvecklas väl och
i paritet med övrig försäljningstillväxt. Lönsamheten på egna varumärken är bättre än för övriga produktsortimentet.

swedeltaco-grafer

swedeltaco-marknad


Kompetenta medarbetare

Att medarbetarna besitter hög kompetens om våra produkter och en hög serviceanda är viktig för vår verksamhet. Servicen är en viktig del i vårt koncept. En del i det arbetet består av de produktutbildningar vi löpande genomför för att kunna ge kunderna det stöd de behöver. Vi har ett stort engagemang oavsett var i företaget man jobbar. En viktig aspekt vid rekryteringar är att hitta medarbetare som passar in i vår företagskultur och delar våra värderingar som kännetecknas av ett stort engagemang, en stark lojalitet och en långsiktighet i kund- och leverantörsrelationer. Det är viktigt att vi alla drar åt samma håll och har en tydlig och rak kommunikation.

swedeltaco-sortiment


DistIT AB förvärvar, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Norden och Baltikum.

Pressmeddelanden Rapporter Läs mer on DistIT