Om DistIT AB (publ)

DistIT AB ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom DistIT AB koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 217 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

AKTIER

DistIT AB (publ)