Senaste bolagsstämma

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018

Läs dokument

”Vi har som målsättning att identifiera långsiktiga trender och stabila produkter som kan generera bra vinster under lång tid”

Intervjuer

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell

Affärsidé och vision

   

Mer info Webbsajt