Startsida stort

AKTIEÖVERSIKT

 

Senast betalt

Market Cap

Nästa rapport
23 februari
2022
Nettoomsättning
2 358,2 MSEK
2020
Bruttomarginal
22%
2020
Rörelsemarginal (EBIT)
3,7%
2020

 

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell