Startsida stort

AKTIEÖVERSIKT

 

Senast betalt

Market Cap

Nästa rapport
18 augusti
2023
Nettoomsättning
2 558,5 MSEK
2022
Bruttomarginal
20,5%
2022
Rörelsemarginal (EBIT)
0.3%
2022

 

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell