Startsida stort

AKTIEÖVERSIKT

 

Senast betalt

Market Cap

Nästa rapport
30 april
2024
Nettoomsättning
2 155,0 MSEK
2023
Bruttomarginal
19,4%
2023
Rörelsemarginal (EBIT)
-2,9%
2023

 

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell