Startsida stort

AKTIEÖVERSIKT

 

Senast betalt

Market Cap

Nästa rapport
22 februari
2023
Nettoomsättning
2 524,2 MSEK
2021
Bruttomarginal
21,7%
2021
Rörelsemarginal (EBIT)
3,1%
2021

 

Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och beprövad affärsmodell