Publicerad 2014-07-11

Tf. ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB (publ) utsedd med anledning av tragisk olyckshändelse.

VD och styrelsen har utsett Christian G. Jørgensen ekonomidirektör i Aurora Group Danmark A/S till t.f. ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Rekryteringsprocessen för en permanent CFO kommer att ske i början av augusti.

Arne Myhrman, styrelseordförande – ”Hans tillförde med sin kunskap, kompetens och erfarenhet en struktur och balans i frågeställningarna som genom Hans personliga engagemang kom att tillföra bolaget en betydande utveckling inom hans område. Vi beklagar djupt det inträffade och alla våra tankar går till hans familj.”

Siamak Alian, verkställande direktör – ”Våra tankar går naturligtvis till Hans fru och familj. Hans blev under sin korta tid på bolaget oerhört omtyckt bland medarbetare. Vi upplevde med Hans en mycket lojal, kunnig och ödmjuk person som genom sitt personliga engagemang på ett mycket positivt sätt passade väl in i företaget och starkt bidrog till att utveckla våra verksamheter.”