Publicerad 2018-06-12

Septon har fullföljt förvärvet av Lydrommet i Norge och Danmark

Som tidigare offentliggjorts den 29 maj 2018 har parterna undertecknat bindande överlåtelseavtal och beräknad tillträdesdag angavs till första halvan av juni. Septon har idag fullföljt förvärv av Lydrommet i Norge och Danmark.

Förvärvet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter. Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion och samordning av framtida utveckling och investeringar i en förstärkt Septon-grupp.

Stockholm den 12 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef

Mobil +46 73 383 6467
E-post:
arne.myhrman@distit.se 

Septon Electronic AB
Magnus Löndén, VD och koncernchef
 
Mobil: +46 73 399 8990
E-post:
magnus.londen@septon.se 

www.septon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 12.00 CET.