Publicerad 2018-05-29

Septon förvärvar Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark

Septon Electronic AB (”Septon”) har ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i norska Lydrommet AS och i Lydrommet Danmark A/S (tillsammans ”Lydrommet” eller ”Bolaget”).

Lydrommet redovisade 2017 en omsättning på 101 MNOK samt ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 1,7 MNOK. Köpeskillingen uppgår till 29 MSEK (motsvarar ett skuldfritt värde om 31 MSEK).

Förvärvet av Lydrommet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter från Martin by Harman Professional.

Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion och samordning av framtida utveckling och investeringar i en förstärkt Septon-grupp.

Lydrommet Norge bildades 1978 och Lydrommet Danmark 2009, de två bolagen har haft samma huvudägare sedan starten. Bolaget är idag en ledande distributör av framför allt professionella AV-produkter för B2B-marknaden. Lydrommet representerar ledande internationella varumärken från Harman som t.ex. AKG, JBL, BSS, AMX, Crown och Soundcraft. Lydrommet har idag 31 anställda varav 19 i Norge (Oslo) och 12 i Danmark (Århus). Bolagets huvudfokus ligger inom försäljning, projektering och service.

Förvärvet bedöms initialt påverka DistITs vinst per aktie marginellt positivt. Förvärvet medför en goodwill om ca 6 MSEK. Med ökade marginaler i Lydrommet vilket förväntas stegvis uppnås under 2019 och 2020 är effekten tilltagande positiv. Septon beräknas tillträda förvärvet under första halvan av juni och konsoliderar Lydrommet från sådant datum. Ledande befattningshavare i Lydrommet kommer att stanna kvar efter förvärvet.

Magnus Löndén, VD och koncernchef i Septon: ”Vi välkomnar Lydrommets medarbetare till Septon-gruppen och ser fram emot en spännande utveckling. Tillsammans blir vi en pan-skandinavisk ledande aktör med resurser att fortsätta utveckla vårt erbjudande med produkter och tjänster inom AV-teknik och ljusprodukter med ökande IT-innehåll vilket skapar nya möjligheter för oss att erbjuda intressanta paketlösningar för våra kunder”.

Rådgivare till Septon i samband med förvärvet är Grant Thornton och Kanter Advokatbyrå.

Stockholm den 29 maj 2018

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef

Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se 

Septon Electronic AB
Magnus Löndén, VD och koncernchef 
Mobil: +46 73 399 8990
E-post: magnus.londen@septon.se 

www.septon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 11:15 CET.