Publicerad 2015-03-26

Ribbskottet AB har idag till DistIT AB anmält ett ägande överstigande 10 % i bolaget

Bolaget Ribbskottet, org.nr. 556492-5880, har idag till DistIT AB anmält att deras ägande i DistIT AB från och med den 25 mars 2015 överstiger 10 % av antalet aktier och röster i DistIT AB.

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2015-03-25       10,07 %              1 237 000

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241                   

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO

Telefon: 08 518 169 42

Mobil: 070 3254 973

E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se