Publicerad 2016-06-02

Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016

Alcadons Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har som tidigare meddelats emitterat ett obligationslån om 140 MSEK.

Likviddag för betalning är fredagen den 3 juni 2016.