Publicerad 2020-06-03

Fulltecknat teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i DistIT AB

Det av årsstämman 2020 beslutade erbjudandet om teckningsoptioner i DistIT AB blev fulltecknat och alla deltagare i programmet tog sin fulla allokering. Teckningsoptionsprogrammet delades mellan nio ledande befattningshavare i DistIT, Aurora & Deltaco samt Septon.

Robert Rosenzweig, CEO: ”Vi ser väldigt positivt på att alla dessa nyckelpersoner ser med tillförsikt på bolagets framtid. Genom det här programmet säkerställer vi ett bredare engagemang från alla bolagets delar för att uppnå våra gemensamma mål.” Detaljer om optionsprogrammet finns att läsa på DistIT ABs hemsida.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se