Publicerad 2016-09-15

Förlikning mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst

DistITs dotterbolag SweDeltaco AB har ingått en förlikning med extern hyresgäst i den skadeståndsprocess som drivits med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Södertörns Tingsrätt godkände överenskommelsen i en dom meddelad den 8 september 2016. Förlikningen innebär att SweDeltaco AB betalar 300 000 kr till tidigare hyresgästen och därmed är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i målet slutligt avgjorda.

Bakgrund

En tvist hade uppstått mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan inlämnades till Södertörns Tingsrätt.