Publicerad 2017-05-24

DistIT har slutfört förvärvet av Sominis Technology UAB

Sominis, med huvudkontor i Vilnius, Litauen är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tabletter. Under 2016 omsatte Sominis 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) på 3,5 MSEK. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 11,4 MSEK beräknat på 80% av aktierna som förvärvas i ett första skede. Förvärvet, räknat på de senaste 12 månaderna, påverkar vinsten per aktie i DistIT-koncernen marginellt positivt.​Tillträde har skett den 24 maj 2017 och Sominis konsolideras från och med detta datum i DistIT-koncernen.

Siamak Alian, VD DistIT säger – ”DistIT går vidare med modellen att genomföra förvärv och att utveckla bolag tillsammans med ledningen i målbolagen. DistIT bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som DistIT som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier. Sominis kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till DistITs övriga dotterbolag Aurora, SweDeltaco och Septon med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och logistik.”

För ytterligare upplysningar om Sominis och förvärvet hänvisas till tidigare pressrelease daterad den 15 mars 2017, https://distit.se/press-releases/distit-ab-publ-forvarvar-sominis-technology-uab/.

Se även bolagets hemsida, www.distit.se.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian

VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se