Publicerad 2017-01-09

DistIT har fullföljt förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB

Som tidigare offentliggjorts den 20 december 2016 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal. Tillträdesdagen angavs till att beräknas ske i mitten av januari 2017. DistIT har idag fullföljt förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”) efter att godkännande erhållits från vissa utvalda huvudleverantörer till Septon.

Ledningen i Septon medverkar i förvärvet och kommer att inneha 15 procent av antalet aktier och röster i Septon med en option för DistIT att per den 1 januari 2022 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Septons resultatutveckling under perioden 2019–2021.

Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter inom högtalare, projektorer, media players, mikrofoner, sound mixer och olika trådlösa system i Sverige med huvudkontor i Göteborg. Produkterna är riktade mestadels till den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Septon är exklusiv distributör av kända varumärken som Harman Pro, Marantz och Klipsch. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten ca 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) om ca 15 MSEK. Septon har under de fem senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med ca 50 % och uppvisat ca 11 % i rörelsemarginal i genomsnitt.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till ca 55 MSEK. Förvärvet finansieras av befintlig kassa i DistIT och koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet beräknas påverka vinsten per aktie i DistIT-koncernen positivt med ca 50 öre.

Septon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till DistITs övriga dotterbolag Aurora och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och logistik.

DistIT:s styrelse och ledning bedömer att ytterligare möjligheter till förvärv kommer att ges under kommande år och ser fortsatt detta som en central del i att öka aktieägarvärdet i DistIT.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 11:45 CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se