Publicerad 2016-12-20

DistIT förvärvar Septon Electronic AB och Septronic AB

DistIT AB (publ) (”DistIT”) förvärvar Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter inom högtalare, projektorer, media players, mikrofoner, sound mixer och olika trådlösa system i Sverige med huvudkontor i Göteborg. Produkterna är riktade mestadels till den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Septon är exklusiv distributör av kända varumärken som Harman Pro, Marantz och Klipsch. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten ca 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat(EBIT) om ca 15 MSEK. Septon har under de fem senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med ca 50 % och uppvisat ca 11 % i rörelsemarginal i genomsnitt.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till ca 55 MSEK. Förvärvet finansieras av befintlig kassa i DistIT och koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet beräknas påverka vinsten per aktie i DistIT-koncernen positivt med ca 50 öre.

Ledningen i Septon medverkar i förvärvet och kommer att inneha 15 procent av antalet aktier och röster i Septon med en option för DistIT att per den 1 januari 2022 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Septons resultatutveckling under perioden 2019–2021. DistIT går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv och att utveckla bolag tillsammans med ledningen i målbolagen. DistIT bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som DistIT som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier.

Septon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till DistITs övriga dotterbolag Aurora och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och logistik.

Parterna har per den 19 december undertecknat bindande överlåtelseavtal och tillträdesdagen beräknas ske i mitten av januari 2017 efter att godkännande erhållits från vissa utvalda huvudleverantörer till Septon.

”Septon är ett stabilt och välkänt bolag med stark position inom distribution av högkvalitativa ljud produkter och passar bra i DistIT-koncernen. I linje med DistITs affärsidé kommer Septon att behålla sin organisation, profil och sitt bolagsnamn. DistIT kommer att stödja och förstärka Septons arbete med utveckling av befintlig verksamhet och expansion till nya områden och geografier”, säger Siamak Alian, vd på DistIT.

”Jag är mycket tacksam och glad för att Septon/Septronic kommer att leva vidare tillsammans med DistIT som majoritetsägare och ledningsgruppen från Septon som minoritetsägare. Detta borgar för att bolagen kommer i goda händer och går en ljus framtid till mötes, samt att personalen känner trygghet, vilket är viktigt för mig”, säger Bengt Persson, grundare av Septon.

”DistIT har i en konkurrensutsatt bransch visat att expansion och lönsamhet är möjlig att kombinera utan att tappa fokus på kvalité i erbjudandet mot marknaden. Septons affärsidé passar väldigt väl in bolagsgruppen. Affären möjliggör en fortsatt expansion där DistIT kan bidra med både kunnande och synergier” Säger Magnus Löndén tillträdande VD i Septon Electronic AB.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:00CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se