Publicerad 2018-04-18

DistIT ändrar tidigare förslag och föreslår att ingen utdelning lämnas 2018 – förvärv väntas slutföras under andra kvartalet

Styrelsen för DistIT AB har beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning och föreslår årsstämman 2108 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Skälet till att styrelsen ändrar tidigare beslut och nu väljer att till årsstämman 2018 föreslå att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017 är att kunna fortsätta bolagets fokusering på tillväxt av verksamheterna och parallellt fortsätta sin expansion genom förvärv. Pågående diskussioner beträffande förvärv förväntas att kunna slutföras under andra kvartalet.

Förvärv av nya bolag ska stärka DistITs erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell.

Stefan Charette styrelsens ordförande säger – ”Bolagets tillväxt tillsammans med de investeringar som de senaste åren genomförts i befintliga bolag kräver och har krävt expansionsmedel. Vi står inför en konsolidering av distributionsmarknaden vilket skapar möjligheter för finansiellt starka aktörer och bolaget förbereder sig nu för detta. Styrelsen vill försäkra sig om att skapa det utrymme som krävs och att fortsätta bygga långsiktig avkastning till bolagets aktieägare. För 2018 betyder det att styrelsen prioriterar en förstärkt kapitalbas framför utdelning.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande
Mobil: -46 73 994 70 79
E-mail: charette@athanase.se

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB
Mobil: +46 73 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl.10:00 CET.