Publicerad 2015-04-24

DistIT AB har utsett Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Jonas har suttit i styrelsen för DistIT AB sedan bolaget noterades i april 2011 och dessförinnan följt bolaget som styrelseledamot i IAR Systems Group vari DistIT ingick som dotterbolag.

Arne Myhrman säger: – ”Jag välkomnar Jonas Mårtensson till en utökad aktiv roll i styrelsen för DistIT. Vi har under de senaste fyra åren haft ett mycket bra och intensivt samarbete inom styrelsen och tillsammans med VD gemensamt deltagit i uppbyggnaden av DistIT-gruppen till vad den är idag. Jag välkomnar Jonas som vice ordförande och ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete framöver.”