Publicerad 2013-04-02

Deltaco förvärvar Aurora Group

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och nyupptagna förvärvslån i bank. Koncernens eget kapital efter förvärvet förblir stabilt. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten per aktie i Deltaco-koncernen positivt.

Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling kommande femårsperiod. Deltaco går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv tillsammans med ledningen i målföretaget. Deltaco bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som Deltaco som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

Vi har tidigare kommunicerat till marknaden vår avvaktande hållning beträffande konsumentmarknaden. Aurora är ett undantag som de senaste åren har gått från klarhet till klarhet. Många konkurrenter har tappat marknadsandelar de senaste åren och visar inga eller obefintliga resultat. Aurora har under de två senaste åren ökat sin omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA).

Vårt förvärvsbeslut är baserat på en noggrann analys av Auroras affärsmodell, produkter, geografiska marknader och ledningskompetens.

Information om köpeskilling och den ekonomiska påverkan på Deltacos resultat kommer att ges vid det förväntade slutförandet av förvärvet.

För ytterligare information:

Siamak Alian
VD Deltaco AB

Tel: +46 8 555 762 41
Mobil: +46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se

Flemming H. Tomdrup
CEO Solar A/S

Tel: +45 793 002 01
Mobile: +45 403 429 00
fht@solar.dk