Publicerad 2014-05-16

Deltaco AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr

Deltaco AB har beslutat att emittera ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet löper med en kupongränta om 3m Stibor+400bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

”Vi är mycket glada för det stora intresset för Deltaco från investerare. Obligationsemission säkerställer vårt nuvarande finansieringsbehov och ger oss möjlighet till fortsatt organisk expansion samtidigt som den totala ramen ger oss möjlighet till ytterligare förvärv”, säger Siamak Alian, VD för Deltaco.

Nordic Fixed Income har agerat finansiell rådgivare och MAQS Law Firm har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Kontakt

Siamak Alian, VD 

Telefon: 08 555 76 241 

Mobil: 070 7422 193 

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)