Publicerad 2015-04-28

Catella Capital-koncernen har till DistIT AB anmält ett ägande överstigande 10 % i bolaget

Catella Capital-koncernen, org.nr. 556243-6989, genom förvaltande fonder har till bolaget anmält att deras ägande från och med den 27 april 2015 överstiger 10 % av antalet aktier och röster.

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2015-04-27       10,01 %              1 228 928

2015-04-24       9,95 %                1 222 428

För ytterligare information kontakta: