Publicerad 2018-11-21

Aurora och SweDeltaco går samman för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten

DistITs styrelse har beslutat att kraftigt öka satsningen på egna varumärken (EMV) och kommer därför utöka sin EMV-enhet. För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför styrelsen beslutat slå samman de båda bolagen. Detta kommer leda till ett förstärkt och fördjupat kunderbjudande och utökad konkurrensförmåga. VD för det sammanslagna bolaget blir Henrik Finnedal, fn VD för Aurora. Sammanslagningen kommer innebära att kunderna över tid kommer få tillgång till både SweDeltacos och Auroras breda sortiment samtidigt som nuvarande varumärkena kommer att leva kvar.

Sammanslagningen kommer även leda till snabbare och mer flexibla leveranser samt förbättringar avseende handelsrutiner, webb och support.

För DistIT-gruppen kommer sammanslagningen leda till större inköp från leverantörer och därmed bättre priser samt bättre samordning vad gäller transporter, försäkringar, lagerhållning och logistik vilket bedöms kunna generera väsentliga synergieffekter och därmed säkerställa basen för gruppens fortsatta, kraftiga tillväxt som Nordens ledande elektronik- och IT-distributör.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mob: +46707685042

Henrik Finnedal, VD Aurora Group AS, VD SweDeltaco AB

Mob: +4530339390 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 11:15 CET.