DistITs värdeskapande

STRUKTURELL TILLVÄXT FRÅN DIGITALISERING – EN AV DE STORA MEGATRENDERNA SOM FORMAR VÅR FRAMTID

Nya teknologiska genombrott är en av de fem megatrender(1) som kommer att forma vår framtid de närmsta åren. Digitaliseringen som sker genom nya teknologier förändrar hur vi arbetar och lever våra liv.

DistITs affär har en tydlig roll i digitaliseringen och har en gynnsam position när ny innovativ teknik skapar tillväxt inom flera underliggande trender som:

• 5G och ’Internet of Things’, antalet uppkopplade enheter förväntas öka från dagens 30 miljarder till 75 miljarder år 2025(2)

• Gaming-sektorn utvecklas med nya teknologier såsom VR och AR, och E-sport tar upp en allt större roll i mångas liv, då antalet spelare ökade med 5,3 procent mellan 2019 och 2020, vilket innebär att det nu finns ca 2,7 miljarder spelare världen över(3)

• Den kraftigt ökande konsumtionen av strömmad video ställer högre krav på nätverkens kapacitet för att skapa fängslande upplevelser, till exempel beräknas internetvideo stå för 82 % av all internettrafik år 2022, samtidigt kommer VR/AR-trafik att öka 12X(4)

• ITs förändringstakt inom företag är snabbare än någonsin och det som förut sågs som specialistkompetens är idag ett hygienkrav

VarförInvesteriaIDistIT height=

1) ISFE/Newzoo Global Games Market Report, 2020
2) McKinsey, www.mckinsey.com, ”McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a global plunge in EV sales”, 2020
3) Berg Insight, www.berginsight.com,”Smart Homes and Home Automation”, februari 2021
4) Kantar Sifo/Tele2, 2020


PÅLITLIG AFFÄRSPARTNER SKAPAR EN TYDLIG PLATS I VÄRDEKEDJAN

DistITs erbjudande med nischade produktkategorier av egna varumärken (EMV) och externa varumärken samt tillgång till ledande kunder genom både fysiska och digitala kanaler skapar en attraktiv marknadsposition.
Karta height=

Alla logotyper och varumärken är exempel och ej heltäckande. ~30 000 artikelnummer levereras till ~6000 aktiva företagskunder och direkt till konsument i Norden, Baltikum och övriga Europa.


BRED TILLGÅNG TILL KUNDKANALER MÖJLIGGÖR SKALBARHET OCH EFFEKTIV ”GO-TO-MARKET” FÖR BOLAGETS PRODUKTKATEGORIER

Graf1 height=

UPPGRADERADE OCH VÄLINVESTERADE BOLAGSLEDNINGAR MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR SOM EN DEL AV KULTUREN

Ledningsgrupp2 height=

 

ACCELERERAD EXPORT- OCH FÖRVÄRVSSTRATEGI
EXPANSION PÅ MARKNADER UTANFÖR NORDEN OCH BALTIKUM

• Produktsortimentet inom egna varumärken (EMV) är kompatibelt för export i Europa
• Utökat fokus på export genom rekrytering av nyckelkompetenser
• Momentum i exportförsäljning under 2020 med ~30 MSEK i försäljning

AKTIV FÖRVÄRVSAGENDA MED FOKUS PÅ NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA

• Förvärv är en naturlig utveckling av den utökade exportstrategin och lokala aktörer utvärderas kontinuerligt
• Förvärvsstrategi som fokuseras runt ett par segment:
Distribution – access till nya marknader Produkt – addera varumärken till EMV-portföljen
• Finansiell ställning som möjliggör förvärv