Valberedning för Deltaco AB inför årsstämma 2014

Deltacos arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med årsstämmans beslut den 29 april 2013 informeras om att Deltacos valberedning inför årsstämman 2014 är sammansatt till att omfatta, Ulf Strömsten Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson Alted AB och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Ulf Strömsten har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2014 års årsstämma avseende:

  • val av ordförande för stämman
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelse och revisorer

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till:

Ulf Strömsten, telefon 08 – 614 25 77 eller via e-post ulf.stromsten@catella.se

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 – 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@deltaco.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2014 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 14 februari 2014.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Strömsten, valberedningens ordförande, 08 – 614 25 77

Arne Myhrman, styrelseordförande Deltaco, 073 – 383 64 67


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.