SweDeltaco har fullföljt förvärvet av UAB AG Trade

Som tidigare meddelats undertecknade SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe den 6 maj 2014 ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och annan hemelektronik. Förvärvet slutfördes som planerat idag den 14 maj 2014.

Förvärvet är strategiskt intressant för SweDeltaco då man etablerar en plattform för vidare expansion i Baltikum. AG Trade har 14 anställda och är sedan många år etablerad som en ledande distributör i framför allt Litauen och Lettland.  Som en del av affären har även samarbetsavtal tecknats med Topo Grupes dotterbolag UAB TC Prekyba som är Litauens ledande hemelektronikkedja med 33 butiker och sedan många år kund till AG Trade. Dessa avtal innehåller långtgående gemensamma åtaganden och incitament för parterna att etablera en betydande expansion av SweDeltacos tillbehörssortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum under kommande år.  

Under 2013 omsatte AG Trade 39,3 MLTL (102 MSEK) och redovisade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,8 MLTL (4,6 MSEK).

För mer detaljer om affären se tidigare pressmeddelande från den 7 maj eller kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se(siamak@deltaco.se)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.